Website Banner
เราคือผู้เชี่ยวชาญที่สุด
การผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดห้องสมุด,บันไดรางเลื่อนในห้องเก็บยา     
โทรเบอร์นี้เท่านั้นครับ....
02-3701463
02-3701464
02-3701465
(แฟกซ์)
02-3701466 
   
         
   
กรุณาโทรเข้าเบอร์โทรศัพท์ 
 อย่าโทรเข้า 
อู่กุ่ยเฮงนะครับ
ที่อยู่ในหน้านี้เท่านั้น
 
   
   
บันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701463
บันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701464
บันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701465
บันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด แฟกซ์ : 02-3701466
บันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 083-0687677
บันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 085-1143953
บันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 083-0687680
บันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 082-9662214
บันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 086-3362597
บันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 089-1468234
บันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 085-1143953
บันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 083-0687588
บันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดหห้องสมุด ติดต่อ info@hereweare.co.th
   
   
 บันไดพาดชั้นวางหนังสือ,บันไดรางเลื่อน
   
      
   
   
 บันไดพาดชั้นวางหนังสือ,บันไดรางเลื่อน
Steel Ladder Bookshelf

รายละเอียดบันไดพาดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน
เสาหลัก ของบันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : เป็นเหล็กกลมขนาดประมาณ 1.5 นิ้ว หนา 3.2 มม.
ขั้นบันได ของบันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : เป็นเหล็กแป๊ปเหลี่ยมตัวซี ขนาด 3x2 นิ้ว หนา 2.8 มม.
บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : เป็นเหล็ก...
บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : เป็นบันไดสั่งทำ
บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : ใช้ล้อ PU อย่างดี มีเบรคสามารถล็อคได้
บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : ใช้ล้อ มีเบรคสามารถล็อคได้
บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : รับน้ำหนัก 100 กก.
บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : สามารถเลือกสีได้
บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้
บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง
บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : เหมาะสำหรับใช้ในห้องสมุด
บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : เหมาะสำหรับร้านค้าต่าง ๆ
   
         
     
รับผลิตบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701463
รับผลิตบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701464
รับผลิตบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701465
รับผลิตบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด แฟกซ์ : 02-3701466
รับผลิตบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด info@hereweare.co.th 
   
   
         
      บันไดรางเลื่อนสั่งทำ
   
      
   
   
บันไดพาดชั้นวางหนังสือ,บันไดรางเลื่อน
Steel Ladder Bookshelf

รายละเอียดบันไดพาดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน
เสาหลัก ของบันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : เป็นเหล็กกลมขนาดประมาณ 1.5 นิ้ว หนา 3.2 มม.
ขั้นบันได ของบันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : เป็นเหล็กแป๊ปเหลี่ยมตัวซี ขนาด 3x2 นิ้ว หนา 2.8 มม.
บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : เป็นเหล็ก...
บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : เป็นบันไดสั่งทำ
บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : ใช้ล้อ PU อย่างดี มีเบรคสามารถล็อคได้
บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : ใช้ล้อ มีเบรคสามารถล็อคได้
บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : รับน้ำหนัก 100 กก.
บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : สามารถเลือกสีได้
บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้
บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง
บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : เหมาะสำหรับใช้ในห้องสมุด
บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : เหมาะสำหรับร้านค้าต่าง ๆ   
   
         
   
รับผลิตบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701463
รับผลิตบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701464
รับผลิตบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701465
รับผลิตบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด แฟกซ์ : 02-3701466
รับผลิตบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด info@hereweare.co.th 
 
   
         
     
รางเลื่อนแบบ บันไดสองชุดในหนึ่งราง 
   
      
   
   
 บันไดรางเลื่อนแบบ บันไดสองชุดในหนึ่งราง
Steel Ladder Bookshelf

รายละเอียดบันไดพาดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน
เสาหลัก ของบันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : เป็นเหล็กกลมขนาดประมาณ 1.5 นิ้ว หนา 3.2 มม.
ขั้นบันได ของบันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : เป็นเหล็กแป๊ปเหลี่ยมตัวซี ขนาด 3x2 นิ้ว หนา 2.8 มม.
บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : เป็นเหล็ก...
บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : เป็นบันไดสั่งทำ
บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : ใช้ล้อ PU อย่างดี มีเบรคสามารถล็อคได้
บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : ใช้ล้อ มีเบรคสามารถล็อคได้
บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : รับน้ำหนัก 100 กก.
บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : สามารถเลือกสีได้
บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้
บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง
บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : เหมาะสำหรับใช้ในห้องสมุด
บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : เหมาะสำหรับร้านค้าต่าง ๆ
   
         
   
รับผลิตบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701463
รับผลิตบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701464
รับผลิตบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701465
รับผลิตบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด แฟกซ์ : 02-3701466
รับผลิตบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด info@hereweare.co.th 
   
         
     
รางเลื่อนแบบ บันไดพับตอนปลาย
   
      
   
   
 บันไดรางเลื่อนแบบต่อแขนตอนปลาย
Steel Ladder Bookshelf

รายละเอียดบันไดพาดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน,บันไดรางเลื่อนห้องยา
เสาหลัก ของบันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : เป็นเหล็กเหลี่ยมขนาดประมาณ 1x2 นิ้ว 
ขั้นบันได ของบันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : เป็นเหล็กแป๊ปเหลี่ยมตัวซี ขนาด1x2 นิ้ว 
บันไดรางเลื่อนต่อแขนตอนปลาย  : เป็นเหล็ก...
บันไดรางเลื่อนต่อแขนตอนปลาย  : เป็นบันไดสั่งทำ
บันไดรางเลื่อนต่อแขนตอนปลาย  : ใช้ล้อ PU อย่างดี มีเบรคสามารถล็อคได้
บันไดรางเลื่อนต่อแขนตอนปลาย  : ใช้ล้อ มีเบรคสามารถล็อคได้
บันไดรางเลื่อนต่อแขนตอนปลาย  : รับน้ำหนัก 100 กก.
บันไดรางเลื่อนต่อแขนตอนปลาย  : สามารถเลือกสีได้
บันไดรางเลื่อนต่อแขนตอนปลาย  : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้
บันไดรางเลื่อนต่อแขนตอนปลาย  : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง
บันไดรางเลื่อนต่อแขนตอนปลาย  : เหมาะสำหรับใช้ในห้องสมุด
บันไดรางเลื่อนต่อแขนตอนปลาย : เหมาะสำหรับร้านค้าต่าง ๆ 
   
         
   
รับผลิตบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701463
รับผลิตบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701464
รับผลิตบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701465
รับผลิตบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด แฟกซ์ : 02-3701466
รับผลิตบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด info@hereweare.co.th
   
         
     
บันไดรางเลื่อนแบบ บันไดบ้านตัวอย่าง หมู่บ้าน Private nirvana 
   
      
   
   
บันไดรางเลื่อนแบบ บันไดบ้านตัวอย่าง หมู่บ้าน Private nirvana
Steel Ladder Bookshelf 
   
   
รายละเอียดบันไดรางเลื่อนบ้านตัวอย่าง Privater Nirvana
เสาหลัก ของบันไดรางเลื่อน Privater Nirvana : เป็นเหล็กเหลี่ยมขนาด 1x2 นิ้ว
ขั้นบันไดรางเลื่อน Privater Nirvana : เป็นเหล็กเหลี่ยม ขนาด 1x2 นิ้ว
บันไดรางเลื่อน Privater Nirvana : เป็นเหล็ก...
บันไดรางเลื่อน Privater Nirvana : เป็นบันไดสั่งทำ
บันไดรางเลื่อน Privater Nirvana : ใช้ล้อ PU อย่างดี มีเบรคสามารถล็อคได้
บันไดรางเลื่อน  Privater Nirvana : รับน้ำหนัก 120 กก.
บันไดรางเลื่อน  Privater Nirvana : สามารถเลือกสีได้
บันไดรางเลื่อน  Privater Nirvana : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้
บันไดรางเลื่อน  Privater Nirvana : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง
บันไดรางเลื่อน  Privater Nirvana : เหมาะสำหรับใช้ในห้องสมุด
บันไดรางเลื่อน Privater Nirvana : เหมาะสำหรับร้านค้าต่าง ๆ 
   
         
   
รับผลิตบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701463
รับผลิตบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701464
รับผลิตบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701465
รับผลิตบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด แฟกซ์ : 02-3701466
รับผลิตบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด info@hereweare.co.th
 
   
         
     บันไดรางเลื่อนแบบ บันไดห้องสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 
   
   
   
   
   
บันไดรางเลื่อนห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต
เสาหลัก ของบันไดรางเลื่อน ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต : เป็นเหล็กเหลี่ยมขนาด 1x2 นิ้ว
ขั้นบันไดรางเลื่อนห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต : เป็นเหล็กเหลี่ยม ขนาด 1x2 นิ้ว
บันไดรางเลื่อนห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต : เป็นเหล็ก...
บันไดรางเลื่อนห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต : เป็นบันไดสั่งทำ
บันไดรางเลื่อนห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต : ใช้ล้อ PU อย่างดี มีเบรคสามารถล็อคได้
บันไดรางเลื่อน ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต : รับน้ำหนัก 120 กก.
บันไดรางเลื่อนห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต : สามารถเลือกสีได้
บันไดรางเลื่อน ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้
บันไดรางเลื่อน ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง
บันไดรางเลื่อน ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต : เหมาะสำหรับใช้ในห้องสมุด
บันไดรางเลื่อน ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต : เหมาะสำหรับร้านค้าต่าง ๆ  
   
         
   
รับทำบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701463
รับทำตบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701464
รับทำบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701465
รับทำบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด แฟกซ์ : 02-3701466
รับทำตบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด info@hereweare.co.th
   
         
     บันไดรางเลื่อน บันไดห้องสมุด แบบลูกผสม เหล็กและไม้ 
   
      
   
   
 เสาหลัก ของบันไดรางเลื่อน แบบลูกผสม เหล็กและไม้  : เป็นเหล็กเหลี่ยมขนาด 1x2 นิ้ว
ขั้นบันไดรางเลื่อนแบบลูกผสม เหล็กและไม้  : เป็นไม้เต็ง ขนาด 1x3 นิ้ว
บันไดรางเลื่อนแบบลูกผสม เหล็กและไม้  : เป็นเหล็ก...
บันไดรางเลื่อนแบบลูกผสม เหล็กและไม้  : เป็นบันไดสั่งทำ
บันไดรางเลื่อนแบบลูกผสม เหล็กและไม้  : ใช้ล้อ PU อย่างดี มีเบรคสามารถล็อคได้
บันไดรางเลื่อนแบบลูกผสม เหล็กและไม้  : รับน้ำหนัก 120 กก.
บันไดรางเลื่อนแบบลูกผสม เหล็กและไม้  : สามารถเลือกสีได้
บันไดรางเลื่อนแบบลูกผสม เหล็กและไม้  : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้
บันไดรางเลื่อนแบบลูกผสม เหล็กและไม้  : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง
บันไดรางเลื่อนแบบลูกผสม เหล็กและไม้  : เหมาะสำหรับใช้ในห้องสมุด
บันไดรางเลื่อนแบบลูกผสม เหล็กและไม้  : เหมาะสำหรับร้านค้าต่าง ๆ 
   
         
   
รับทำบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701463
รับทำตบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701464
รับทำบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701465
รับทำบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด แฟกซ์ : 02-3701466
รับทำบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด info@hereweare.co.th
   
         
    บันไดรางเลื่อนชั้นวางหนังสือ แบบเหล็กผสมไม้
ห้องตัวอย่าง คอนโดมิเนี่ยม Uni 7

   
         
   
เสาหลัก ของบันไดรางเลื่อนเหล็กและไม้ คอนโด uni 7  : เป็นเหล็กเหลี่ยมขนาด 1x2 นิ้ว
ขั้นบันไดรางเลื่อนเหล็กและไม้ คอนโด uni 7 : เป็นไม้เต็ง ขนาด 1x3 นิ้ว
บันไดรางเลื่อนเหล็กและไม้ คอนโด uni 7  : เป็นเหล็ก...
บันไดรางเลื่อนเหล็กและไม้ คอนโด uni 7  : เป็นบันไดสั่งทำ
บันไดรางเลื่อนเหล็กและไม้ คอนโด uni 7  : ใช้ล้อ PU อย่างดี มีเบรคสามารถล็อคได้
บันไดรางเลื่อนเหล็กและไม้ คอนโด uni 7  : รับน้ำหนัก 120 กก.
บันไดรางเลื่อนเหล็กและไม้ คอนโด uni 7  : สามารถเลือกสีได้
บันไดรางเลื่อนเหล็กและไม้ คอนโด uni 7  : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้
บันไดรางเลื่อนเหล็กและไม้ คอนโด uni 7  : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง
บันไดรางเลื่อนเหล็กและไม้ คอนโด uni 7  : เหมาะสำหรับใช้ในห้องสมุด
บันไดรางเลื่อนเหล็กและไม้ คอนโด uni 7  : เหมาะสำหรับร้านค้าต่าง ๆ  
   
         
   
รับทำบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701463
รับทำตบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701464
รับทำบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701465
รับทำบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด แฟกซ์ : 02-3701466
รับทำตบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด info@hereweare.co.th
   
         
    บันไดรางเลื่อนชั้นวางหนังสือ แบบเหล็กผสมไม้ 
บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  

   
         
   
เสาหลัก ของบันไดรางเลื่อนเหล็กและไม้ interlink : เป็นเหล็กเหลี่ยมขนาด 1x2 นิ้ว
ขั้นบันไดรางเลื่อนเหล็กและไม้ interlink : เป็นไม้เต็ง ขนาด 1x3 นิ้ว
บันไดรางเลื่อนเหล็กและไม้ interlink : เป็นเหล็ก...
บันไดรางเลื่อนเหล็กและไม้ interlink  : เป็นบันไดสั่งทำ
บันไดรางเลื่อนเหล็กและไม้ interlink  : ใช้ล้อ PU อย่างดี มีเบรคสามารถล็อคได้
บันไดรางเลื่อนเหล็กและไม้ interlink  : รับน้ำหนัก 120 กก.
บันไดรางเลื่อนเหล็กและไม้ interlink : สามารถเลือกสีได้
บันไดรางเลื่อนเหล็กและไม้ interlink : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้
บันไดรางเลื่อนเหล็กและไม้ interlink : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง
บันไดรางเลื่อนเหล็กและไม้ interlink : เหมาะสำหรับใช้ในห้องสมุด
บันไดรางเลื่อนเหล็กและไม้ interlink : เหมาะสำหรับร้านค้าต่าง ๆ   
   
         
   
รับทำบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701463
รับทำตบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701464
รับทำบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701465
รับทำบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด แฟกซ์ : 02-3701466
รับทำตบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด info@hereweare.co.th
   
         
   
บันไดรางเลื่อนชั้นขายหนังสือ 
ร้านขายหน้งสือ นายอินทร์ พารากอน   
   
         
   
เสาหลัก ของบันไดรางเลื่อนเหล็กและไม้ interlink : เป็นเหล็กกลมขนาด 1 นิ้ว
ขั้นบันไดรางเลื่อนเหล็กและไม้ interlink : เป็นเหล็ก checker plate 1x3 นิ้ว
บันไดรางเลื่อนเหล็กร้านนายอินทร์ : เป็นเหล็ก...
บันไดรางเลื่อนเหล็กร้านนายอินทร์ : เป็นบันไดสั่งทำ
บันไดรางเลื่อนเหล็กร้านนายอินทร์ : ใช้ล้อ PU อย่างดี มีเบรคสามารถล็อคได้
บันไดรางเลื่อนเหล็กร้านนายอินทร์ : รับน้ำหนัก 120 กก.
บันไดรางเลื่อนเหล็กร้านนายอินทร์ : สามารถเลือกสีได้
บันไดรางเลื่อนเหล็กร้านนายอินทร์ : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้
บันไดรางเลื่อนเหล็กร้านนายอินทร์ : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง
บันไดรางเลื่อนเหล็กร้านนายอินทร์ : เหมาะสำหรับใช้ในห้องสมุด
บันไดรางเลื่อนเหล็กร้านนายอินทร์ : เหมาะสำหรับร้านค้าต่าง ๆ    

   
         
   
รับทำบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701463
รับทำตบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701464
รับทำบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701465
รับทำบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด แฟกซ์ : 02-3701466
รับทำตบันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด info@hereweare.co.th
   
         
     บันไดรางเลื่อนชั้นวางหนังสือ แบบเหล็กผสมไม้  The Luxx
   
         
   
เสาหลัก ของบันไดรางเลื่อนเหล็กและไม้ Luxx : เป็นเหล็กเหลี่ยมขนาด 1x2 นิ้ว
ขั้นบันไดรางเลื่อนเหล็กและไม้ Luxx : เป็นไม้เต็ง ขนาด 1x3 นิ้ว
บันไดรางเลื่อนเหล็กและไม้ Luxx : เป็นเหล็ก...
บันไดรางเลื่อนเหล็กและไม้ Luxx : เป็นบันไดสั่งทำ
บันไดรางเลื่อนเหล็กและไม้ Luxx : ใช้ล้อ PU อย่างดี มีเบรคสามารถล็อคได้
บันไดรางเลื่อนเหล็กและไม้ Luxx : รับน้ำหนัก 120 กก.
บันไดรางเลื่อนเหล็กและไม้ Luxx : สามารถเลือกสีได้
บันไดรางเลื่อนเหล็กและไม้ Luxx : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้
บันไดรางเลื่อนเหล็กและไม้ Luxx : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง
บันไดรางเลื่อนเหล็กและไม้ Luxx : เหมาะสำหรับใช้ในห้องสมุด
บันไดรางเลื่อนเหล็กและไม้ Luxx : เหมาะสำหรับร้านค้าต่าง ๆ    
   
         
     
บันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701463
บันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701464
บันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ : 02-3701465
บันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด แฟกซ์ : 02-3701466
บันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 083-0687677
บันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 085-1143953
บันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 083-0687680
บันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 082-9662214
บันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 086-3362597
บันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 089-1468234
บันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 085-1143953
บันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 083-0687588
บันไดรางเลื่อน ,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดติดล้อ,บันไดหห้องสมุด ติดต่อ info@hereweare.co.th 
   
     
กรุณาโทรเข้าเบอร์โทรศัพท์ 
ที่อยู่ในหน้านี้เท่านั้น
 อย่าโทรเข้า 
อู่กุ่ยเฮงนะครับ
  
   

บันไดติดล้อ
Ladder Trolleys
 
 
บันไดติดล้อรุ่น เอสที ซีรีส์
บันไดติดล้อทำจากเหล็กพ่นสี แข็งแรง
บันไดติดล้อเหมาะสำหรับการนำสินค้าขึ้นลงจากชั้นวาง
บันไดติดล้อ สามารถใช้เก็บของในสโตร์
บันไดติดล้อ สามารถใช้หยิบของในโกดัง

บันไดติดล้อมีราวกันตกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
บันไดติดล้อขั้นบันไดเป็นเหล็กแผ่นลายตีนไก่
บันไดติดล้อสามารถสั่งทำตามความต้องการของลูกค้า
บันไดติดล้อ ติดล้อยาง 6 นิ้ว ล้อตาย 2 ล้อ ล้อเป็นติดเบรค 2 ล้อ
บันไดติดล้อ รับน้ำหนักได้ 150 กก.
บันไดติดล้อ มีตั้งแต่ 3 ขั้น ถึง 8 ขั้น
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น (ST 3)
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น (ST 3)
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความสูง A
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความสูง B
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความสูง C 
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความกว้าง D 
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความกว้าง E 
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ขนาดล้อ PU
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความจุ
ST 3
183 ซม.
91.5 ซม.
76.3ซม.
76 ซม.
121.9 ซม.
5 นิ้ว
150 กิโลกรัม
350 กิโลกรัม
   
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ  ติดต่อ : 02-3701464
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ แฟกซ์ : 02-3701466  
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ  : info@hereweare.co.th 
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น (ST 5)
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น (ST 5)
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความสูง A
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความสูง B
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความสูง C 
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความกว้าง D 
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความกว้าง E 
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ขนาดล้อ PU
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความจุ
ST 5
243.9 ซม.
91.5 ซม.
137.2ซม.
76 ซม.
167.6 ซม.
5 นิ้ว
150 กิโลกรัม
350 กิโลกรัม
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ  ติดต่อ : 02-3701464
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ แฟกซ์ : 02-3701466  
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ  : info@hereweare.co.th 
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น (ST 6)
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น (ST 6)
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น ความสูง A
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น ความสูง B
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น ความสูง C 
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น ความกว้าง D 
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น ความกว้าง E 
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น ขนาดล้อ PU
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น ความจุ
ST 6
274.4 ซม.
91.5 ซม.
167.7ซม.
76 ซม.
167.6 ซม.
5 นิ้ว
150 กิโลกรัม
350 กิโลกรัม
 
บันไดเข็นติดล้อ ขนาด 7 ขั้น (ST 7)
บันไดเข็นติดล้อ ขนาด 7 ขั้น (ST 7)
บันไดติดล้อ ขนาด 7 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดติดล้อ ขนาด 7 ขั้น ความสูง A
บันไดติดล้อ ขนาด 7 ขั้น ความสูง B
บันไดติดล้อ ขนาด 7 ขั้น ความสูง C 
บันไดติดล้อ ขนาด 7 ขั้น ความกว้าง D 
บันไดติดล้อ ขนาด 7 ขั้น ความกว้าง E 
บันไดติดล้อ ขนาด 7 ขั้น ขนาดล้อ PU
บันไดติดล้อ ขนาด 7 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก
บันไดติดล้อ ขนาด 7 ขั้น ความจุ
ST 7
305.6 ซม.
91.5 ซม.
198.6ซม.
76 ซม.
167.6 ซม.
5 นิ้ว
150 กิโลกรัม
350 กิโลกรัม
บันไดเข็นติดล้อ ขนาด 8 ขั้น (ST 8)
บันไดเข็นติดล้อ ขนาด 8 ขั้น (ST 8)
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น ความสูง A
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น ความสูง B
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น ความสูง C 
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น ความกว้าง D 
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น ความกว้าง E 
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น ขนาดล้อ PU
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น ความจุ
ST 8
335.3 ซม.
91.5 ซม.
228.6ซม.
76 ซม.
167.6 ซม.
5 นิ้ว
150 กิโลกรัม
350 กิโลกรัม
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ  ติดต่อ : 02-3701464
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ แฟกซ์ : 02-3701466
  
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ  : info@hereweare.co.th
  
บันไดติดล้อ แบบ ทูอินวัน
 2 In 1 Ladder Trolleys
บันไดติดล้อทำจากเหล็ก
บันไดติดล้อใช้เก็บของในสโตร์
บันไดติดล้อทำใช้หยิบของในโกดัง
บันไดติดล้อพ่นด้วยสี Epoxy Powder Coating
บันไดติดล้อเป็นบันไดสั่งทำ..
บันไดติดล้อมีราวกันตกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
บันไดติดล้อขั้นบันไดเป็นเหล็กแผ่นลายตีนไก่
บันไดติดล้อ เป็นล้อตาย 2 ล้อ ล้อเป็นติดเบรค 2 ล้อ
บันไดติดล้อ รับน้ำหนักได้ 150 กก.
บันไดติดล้อ มีตั้งแต่ 3 ขั้น และ 5 ขั้น
บันไดติดล้อมี สอง สี
 
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น (LT 3)
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น (LT 3) สีครีม
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความสูง A
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความสูง B
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความสูง C 
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความกว้าง D 
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความกว้าง E
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความกว้างขั้นบันได
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ขนาดล้อ
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความจุ
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น น้ำหนัก สุทธิ

LT 3

113.6ซม.
102.2 ซม.
73ซม.
71.5 ซม.
107 ซม.
50 ซม.
5 นิ้ว
150 กิโลกรัม
350 กิโลกรัม
47 กิโลกรัม

  บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ  ติดต่อ : 02-3701464
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ แฟกซ์ : 02-3701466
  
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ  : info@hereweare.co.th

บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น (LT 5) สีน้ำเงิน
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น (LT 5) สีน้ำเงิน
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความสูง A
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความสูง B
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความสูง C 
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความกว้าง D 
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความกว้าง E
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความกว้างขั้นบันได
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ขนาดล้อ
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความจุ
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น น้ำหนัก สุทธิ

LT 5

204 ซม.
157.3 ซม.
128.3ซม.
48.6 ซม.
107 ซม.
50 ซม.
5 นิ้ว
150 กิโลกรัม
350 กิโลกรัม
54 กิโลกรัม

 
 
บันไดติดล้อ แบบ ทูอินวัน 
2 In 1 Ladder Trolleys
บันไดติดล้อทำจากเหล็ก
บันไดติดล้อพ่นด้วยสี Epoxy Powder Coating
บันไดติดล้อเป็นบันไดสั่งทำ...
บันไดติดล้อมีราวกันตกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
บันไดติดล้อขั้นบันไดเป็นเหล็กแผ่นลายตีนไก่
บันไดติดล้อ เป็นล้อตาย 2 ล้อ ล้อเป็นติดเบรค 2 ล้อ
บันไดติดล้อ รับน้ำหนักได้ 150 กก.
บันไดติดล้อ มีตั้งแต่ 3 ขั้น และ 5 ขั้น
บันไดติดล้อมี สอง สี
บันไดติดล้อใช้เก็บของในสโตร์
บันไดติดล้อทำใช้หยิบของในโกดัง

 
 บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น (SK 3)
 
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น (SK 3) สีครีม
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความสูง A
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความสูง B
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความสูง C 
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความกว้าง D 
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความกว้าง E
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความกว้างขั้นบันได
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ขนาดล้อ
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น ความจุ
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น น้ำหนัก สุทธิ

LT3

102 ซม.
91.5 ซม.
65.2ซม.
51 ซม.
91.5 ซม.
50 ซม.
5 นิ้ว
200 กิโลกรัม
350 กิโลกรัม
47 กิโลกรัม

 บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น (SK 5) สีน้ำเงิน
 
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น (SK 5) สีน้ำเงิน
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความสูง A
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความสูง B
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความสูง C 
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความกว้าง D 
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความกว้าง E
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความกว้างขั้นบันได
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ขนาดล้อ
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น ความจุ
บันไดติดล้อ ขนาด 5 ขั้น น้ำหนัก สุทธิ

SK 5

189 ซม.
153 ซม.
126.5ซม.
31.7 ซม.
102 ซม.
50 ซม.
5 นิ้ว
150 กิโลกรัม
200 กิโลกรัม
54 กิโลกรัม

 
 บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ  ติดต่อ : 02-3701464
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ แฟกซ์ : 02-3701466
  
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ  : info@hereweare.co.th

 
 
บันไดติดล้อ สั่งทำ
เรามีบริการบันไดติดล้อสั่งทำ....ทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการ
บันไดติดล้อสั่งทำให้เหมาะและสะดวกกับระบบงานของท่าน
บันไดติดล้อเหมาะสำหรับใช้งานในที่สูง
บันไดติดล้อใช้เก็บของในสโตร์
บันไดติดล้อทำใช้หยิบของในโกดัง

บันไดติดล้อเหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า โกดัง
บันไดติดล้อของเราทำจากเหล็กอย่างดี 
บันไดติดล้อสามารถเลือกใช้ล้อให้เหมาะสมกับงานของท่านได้

 
   
  
บันไดติดล้อสั่งทำ ขนาด 6 ขั้น  
บันไดติดล้อ สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความสูงรวมราวจับ 250 ซม
บันไดติดล้อ สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความสูงถึงขั้นบนสุด 170 ซม.
บันไดติดล้อสั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความกว้าง W  80 ซม. 
บันไดติดล้อสั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความยาว L  140 ซม.
บันไดติดล้อสั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความกว้างขั้นบันได  20 ซม.
บันไดติดล้อ สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความยาว ขั้นบันได  80 ซม.
บันไดติดล้อ  สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ขนาดล้อ 6นิ้ว
บันไดติดล้อ  สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก 150 กก.

 
 
 
 
 บันไดติดล้อ สำหรับขึ้นตู้คอนเทนเนอร์
 
  
 
 
  
            
 
          ระบบเบรค FOOT BRAKE
บันไดติดล้อสั่งทำขนาด 6 ขั้น  
บันไดติดล้อ สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความสูงรวมราวจับ 310 ซม
บันไดติดล้อ สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความสูงถึงขั้นบนสุด 220 ซม.
บันไดติดล้อสั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความกว้าง W  90 ซม. 
บันไดติดล้อสั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความยาว L  230 ซม.
บันไดติดล้อสั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความกว้างขั้นบันได  23 ซม.
บันไดติดล้อ สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความยาว ขั้นบันได  90 ซม. 
บันไดติดล้อสั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความกว้างชั้นบน  100 ซม.
บันไดติดล้อ สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความยาวชั้นบน  190 ซม.
บันไดติดล้อ  สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ขนาดล้อ 6นิ้ว
บันไดติดล้อ  สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก 150 กก.
 
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ  ติดต่อ : 02-3701464
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ แฟกซ์ : 02-3701466
  
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ  : info@hereweare.co.th

 
 
  
 
  บันไดติดล้อรุ่น เอ็มแอล ซีรีส์
บันไดติดล้อทำจากเหล็กพ่นสี แข็งแรง
บันไดติดล้อเหมาะสำหรับการนำสินค้าขึ้นลงจากชั้นวาง
บันไดติดล้อมีราวกันตกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
บันไดติดล้อใช้เก็บของในสโตร์
บันไดติดล้อทำใช้หยิบของในโกดัง

 บันไดติดล้อขั้นบันไดเป็นเหล็กแผ่นลายตีนไก่ 
บันไดติดล้อ ติดล้อยาง 6 นิ้ว ล้อตาย 2 ล้อ ล้อเป็นติดเบรค 2 ล้อ
บันไดติดล้อสามารถสั่งทำตามความต้องการของลูกค้า
บันไดติดล้อ รับน้ำหนักได้ 150 กก.
บันไดติดล้อ มีตั้งแต่ 6 ขั้น  8 ขั้นและ 10ขั้น

 บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น (LM-17) สีน้ำเงิน
    
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น (LM-17) สีน้ำเงิน
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น ความสูง H
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น ความสูง H1
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น ความกว้าง W 
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น ความยาว L 
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น ความกว้าง W1
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น ความยาว L1 
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น ขนาดล้อ
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก
บันไดติดล้อ ขนาด 6 ขั้น จำนวนขั้น
 

LM 17
250 ซม.
170 ซม.
80 ซม.
150 ซม.
49 ซม.
80 ซม.
6 นิ้ว
150 กิโลกรัม
6 ขั้น

  
  บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น (LM-22) สีน้ำเงิน 
     
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น (LM-22) สีน้ำเงิน
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น ความสูง H
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น ความสูง H1
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น ความกว้าง W 
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น ความยาว L 
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น ความกว้าง W1
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น ความยาว L1 
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น ขนาดล้อ
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก
บันไดติดล้อ ขนาด 8 ขั้น จำนวนขั้น

 

LM 22
300 ซม.
220 ซม.
80 ซม.
175 ซม.
49 ซม.
80 ซม.
6 นิ้ว
150 กิโลกรัม
8 ขั้น
   บันไดติดล้อ ขนาด 10 ขั้น (LM 27) สีน้ำเงิน
      
บันไดติดล้อ ขนาด 10 ขั้น (LM 27) สีน้ำเงิน
บันไดติดล้อ ขนาด 10 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดติดล้อ ขนาด 10 ขั้น ความสูง H
บันไดติดล้อ ขนาด 10 ขั้น ความสูง H1
บันไดติดล้อ ขนาด 10 ขั้น ความกว้าง W 
บันไดติดล้อ ขนาด 10 ขั้น ความยาว L 
บันไดติดล้อ ขนาด 10 ขั้น ความกว้าง W1
บันไดติดล้อ ขนาด 10 ขั้น ความยาว L1 
บันไดติดล้อ ขนาด 10 ขั้น ขนาดล้อ
บันไดติดล้อ ขนาด 10 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก
บันไดติดล้อ ขนาด 10 ขั้น จำนวนขั้น
 

LM 27
350 ซม.
270 ซม.
80 ซม.
200 ซม.
49 ซม.
80 ซม.
6 นิ้ว
150 กิโลกรัม
10 ขั้น


 
 บันไดติดล้อ สูง 10 ขั้น สำหรับขึ้นตู้คอนเทนเนอร์  
 
               
 
             
  
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำขนาด 10 ขั้น 
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้ขึ้นเช็คของในคอนเทนเนอร์
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้เก็บของในโกดัง
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้เก็บของในสโตร์
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้หยิบของในสโตร์ได้
บันไดเข็นติดล้อ ขนาด 10 ขั้นสูงรวมราวจับ 330 ซม
บันไดเข็นติดล้อ ขนาด 10 ขั้นความสูงขั้นบนสุด 250 ซม.
บันไดเข็นติดล้อ ขนาด10 ขั้น ความกว้าง W=90 ซม. 
บันไดเข็นติดล้อ ขนาด 10 ขั้น ความยาว L=250 ซม.
บันไดเข็นติดล้อ ขนาด 10 ขั้น ขั้นบันไดกว้าง 23 ซม.
บันไดเข็นติดล้อ ขนาด 10 ขั้น ขั้นบันไดยาว 100 ซม. 
บันไดเข็นติดล้อ ขนาด 10 ขั้น ความยาวชั้นบน  190 ซม.
บันไดเข็นติดล้อ  สั่งทำ ขนาด 10 ขั้น ขนาดล้อ 6นิ้ว
บันไดเข็นติดล้อ  ขนาด 10 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก 300 กก. 
 
                   
 
 
  
 บันไดติดล้อ สั่งทำ สูง 5.80 เมตร
บันไดติดล้อ สั่งทำขนาด 19 ขั้น 
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้ขึ้นเปลี่ยนหลอดไฟที่เสาไฟได้
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้เก็บของในโกดัง
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้หยิบของในสโตร์ได้
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 19 ขั้น ความสูงรวมราวจับ 580 ซม
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 19 ขั้น ความสูงถึงขั้นบนสุด 500 ซม.
บันไดเข็นติดล้อสั่งทำ ขนาด 19 ขั้น ความกว้าง W=100 ซม. 
บันไดเข็นติดล้อสั่งทำ ขนาด 19 ขั้น ความยาว L=280 ซม.
บันไดเข็นติดล้อสั่งทำ ขนาด 19 ขั้น ความกว้างขั้นบันได  23 ซม.
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 19 ขั้น ความยาว ขั้นบันได  100 ซม. 
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 19 ขั้น ความยาวชั้นบน  50 ซม.
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 19 ขั้น ความกว้างชั้นบน  50 ซม.
บันไดเข็นติดล้อ  สั่งทำ ขนาด 19 ขั้น ขนาดล้อ 6นิ้ว
บันไดเข็นติดล้อ  สั่งทำ ขนาด 19 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก 300 กก.  
 
  
บันไดเข็นติดล้อสั่งทำ ขนาด 14 ขั้น 
ความสุงรวมราว 480 ซม. 
บันไดติดล้อ สั่งทำขนาด 14 ขั้น 
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้ขึ้นเช็คของในคอนเทนเนอร์
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้เก็บของในโกดัง
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้หยิบของในสโตร์ได้
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ความสูงรวมราวจับ 480 ซม
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ความสูงถึงขั้นบนสุด 400 ซม.
บันไดเข็นติดล้อสั่งทำ ขนาด 14ขั้น ความกว้าง W=100 ซม. 
บันไดเข็นติดล้อสั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ความยาว L=250 ซม.
บันไดเข็นติดล้อสั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ความกว้างขั้นบันได  23 ซม.
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ความยาว ขั้นบันได  100 ซม. 
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ความกว้างชั้นบน  100 ซม.
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ความยาวชั้นบน  60 ซม.
บันไดเข็นติดล้อ  สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ขนาดล้อ 6 นิ้ว
บันไดเข็นติดล้อ  สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก 300 กก.  
 
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ  ติดต่อ : 02-3701464
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ แฟกซ์ : 02-3701466
  
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ  : info@hereweare.co.th

 
 
 บันไดติดล้อ สั่งทำขนาด 6 ขั้น  รุ่นขาตั้งปรับได้
 
 
 
บันไดติดล้อ สั่งทำขนาด 6 ขั้น  
รุ่นขาตั้งสามารถปรับได้
บันไดติดล้อ สั่งทำขนาด 6 ขั้น  
บันไดติดล้อ สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความสูงรวมราวจับ 3.1 เมตร
บันไดติดล้อ สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความสูงถึงขั้นบนสุด 2.2 เมตร
บันไดติดล้อสั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความกว้าง W  .90 เมตร
บันไดติดล้อสั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความยาว L  2.3 เมตร
บันไดติดล้อสั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความกว้างขั้นบันได  23 ซม.
บันไดติดล้อ สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความยาว ขั้นบันได  90 ซม. 
บันไดติดล้อสั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความกว้างชั้นบน  100 ซม.
บันไดติดล้อ สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ความยาวชั้นบน  190 ซม.
บันไดติดล้อ  สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น ขนาดล้อ 6นิ้ว
บันไดติดล้อ  สั่งทำ ขนาด 6 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก 150 กก.

 บันไดเข็นติดล้อสั่งทำ ความสุงรวมราว 4.80 เมตรขนาด 14 ขั้น  
 
บันไดเข็นติดล้อสั่งทำ ความสุงรวมราว 4.8 เมตร
ขนาด 14 ขั้นบันได
ติดล้อ สั่งทำขนาด 14 ขั้น
 
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้ขึ้นเช็คของในคอนเทนเนอร์
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้เก็บของในโกดัง
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้หยิบของในสโตร์ได้
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ความสูงรวมราวจับ 4.8 เมตร
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ความสูงถึงขั้นบนสุด 4 เมตร
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 14ขั้น ความกว้าง W= 1 เมตร 
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ความยาว L=2.5 เมตร
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ความกว้างขั้นบันได  23 ซม.
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ความยาว ขั้นบันได  100 ซม. 
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ความกว้างชั้นบน  100 ซม.
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ความยาวชั้นบน  60 ซม.
บันไดเข็นติดล้อ  สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ขนาดล้อ 6 นิ้ว
บันไดเข็นติดล้อ  สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก 200 กก.
  
 
 
 
 
 
บันไดเข็นติดล้อสั่งทำ
ปูพื้นด้วยเหล็กฉีกให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ขนาด 3 ขั้นบันได
ติดล้อ สั่งทำขนาด 3 ขั้น
 
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้ขึ้นเช็คของในคอนเทนเนอร์
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้เก็บของในโกดัง
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้หยิบของในสโตร์ได้
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 3 ขั้น ความสูงรวมราวจับ 2 เมตร
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 3 ขั้น ความสูงถึงขั้นบนสุด 1.2 เมตร
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 3 ขั้น ความกว้าง W=1 เมตร 
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 3 ขั้น ความยาว L=1.2 เมตร
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 3 ขั้น ความกว้างขั้นบันได  23 ซม.
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 3 ขั้น ความยาว ขั้นบันได  100 ซม. 
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 3 ขั้น ความกว้างชั้นบน  100 ซม.
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 3 ขั้น ความยาวชั้นบน  60 ซม.
บันไดเข็นติดล้อ  สั่งทำ ขนาด 3 ขั้น ขนาดล้อ 6 นิ้ว
บันไดเข็นติดล้อ  สั่งทำ ขนาด 3 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก 300 กก.
 
 
 
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ,  
บันไดอลูมิเนียม  
ติดต่อ : 02-3701463
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ,  
บันไดอลูมิเนียม
 
ติดต่อ : 02-3701464
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ,  
บันไดอลูมิเนียม 
 
ติดต่อ : 02-3701465
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ,  
บันไดอลูมิเนียม 
 
แฟกซ์ : 02-3701466
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ,  
บันไดอลูมิเนียม 
ติดต่อ : 
083-0687677
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ,  
บันไดอลูมิเนียม   
ติดต่อ :
 
 083-0687588 
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ,  
บันไดอลูมิเนียม   
ติดต่อ :
 083-0687680
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ,  
บันไดอลูมิเนียม   
ติดต่อ : 
082-9662214
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ  
,  
บันไดอลูมิเนียม   
ติดต่อ :
089-1468234
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ,   
บันไดอลูมิเนียม   
ติดต่อ :
083-0687588
 
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ   
,  
บันไดอลูมิเนียม   
ติดต่อ : 
085-1143953
 
บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ,  
บันไดอลูมิเนียม  
ติดต่อ : 
 
กรุณาโทรเข้าเบอร์โทรศัพท์ 
           ที่อยู่ในหน้านี้เท่านั้น
 อย่าโทรเข้า 
อู่กุ่ยเฮงนะครับ 
 
 
   
 บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดใช้ในโกดัง,บันไดใช้เก็บของในสโตร์  
บันไดติดล้อพับได้   
Folding Mobile Ladder  
   
บันไดติดล้อพับได้ สามารถพับเก็บได้ และเคลื่อนย้ายได้ง่าย
บันไดติดล้อพับได้ สามารถพับใส่รถกระบะได้
บันไดติดล้อพับได้ สามารถใช้เก็บของในสโตร์
บันไดติดล้อพับได้ สามารถพับใส่ใช้หยิบของในโกดัง

บันไดติดล้อพับได้ ทำจากเหล็กพ่นสี แข็งแรง
บันไดติดล้อพับได้ เหมาะสำหรับการนำสินค้าขึ้นลงจากชั้นวาง
บันไดติดล้อพับได้ มีราวกันตกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
บันไดติดล้อพับได้ ขั้นบันไดเป็นเหล็กแผ่นลายตีนไก่
บันไดติดล้อสามารถสั่งทำตามความต้องการของลูกค้า
บันไดติดล้อพับได้  ล้อตาย 2 ล้อ ล้อหลังสามารถพับเก็บได้โดยใช้คันโยก
บันไดติดล้อพับได้  รุ่น SA-1500 มีสองล้อหน้า เวลาเคลื่อนย้าย สามารถยกด้านที่ไม่มีล้อเพื่อเข็นได้ 
บันไดติดล้อ รับน้ำหนักได้ 150 กก.
 
   
บันไดติดล้อพับได้มี 3 รุ่น คือ 
     รุ่น SA-1500 
     รุ่น SA-2000 
     รุ่น SA-2500
 
 
 
บันไดติดล้อพับได้
ขณะพับมีน้ำหนักเบาใส่รถกระบะได้ 

 
   
  
 
   
 บันไดติดล้อพับได้ รุ่น SA-1500 
 
บันไดติดล้อพับได้รุ่นนี้ มีสองล้อหน้า เวลาเคลื่อนย้าย สามารถยกหน้าที่ไม่มีล้อเพื่อเข็นได้ 
 
 
 
 
  บันไดติดล้อพับได้  รุ่น   SA-1500
  บันไดติดล้อพับได้  ขนาด
          W = 700 x D = 1300 x H = 1500 มม.            
  บันไดติดล้อพับได้  รับน้ำหนักได้ 
 150 กก.
   1. พื้น  
              แผ่นเหล็กลายตีนเป็ด หนา 2.3 มม.                  
   2. ราวจับ 
หนา 1.5 มม.
   3. เหล็กฐานบันได  
 เหล็กกล่อง 25x25x1.5 มม.
   4. เหล็กแป้นล้อ
 เหล็กแผ่นหนา 4.0 มม. 
   5. เหล็กท่ามือจับ 
 เหล็กกลม 3/4 x 1.2 มม.
   6. ล้อ
 ยาง ขนาด 4 นิ้ว 
   
 
 
   
 บันไดติดล้อพับได้ รุ่น SA-2000 และ SA-2500
ต่างกันที่ความสูงเท่านั้น
 
   
  
 
   
   
  บันไดติดล้อพับได้ รุ่น SA-2000   
บันไดติดล้อพับได้รุ่นนี้ สามารถพับล้อหน้าได้โดยใช้คันโยก   
   
 

  
  บันไดติดล้อพับได้  รุ่น   SA-2000
  บันไดติดล้อพับได้  ขนาด
          W = 1000 x D = 1800 x H = 2000 มม.         
  บันไดติดล้อพับได้  รับน้ำหนักได้ 
 150 กก.
   1. พื้น  
              แผ่นเหล็กลายตีนเป็ด หนา 2.3 มม.                  
   2. ราวจับ 
หนา 1.5 มม.
   3. เหล็กฐานบันได  
 เหล็กกล่อง 32x32x2.0 มม.
   4. เหล็กแป้นล้อ
 เหล็กแผ่นหนา 4.0 มม. 
   5. เหล็กท่ามือจับ 
 เหล็กกลม 3/4 x 1.2 มม.
   6. ล้อ
 ยาง ขนาด 5 นิ้ว 
   
  
 
   
  บันไดติดล้อพับได้ รุ่น SA-2500  
บันไดติดล้อพับได้รุ่นนี้ สามารถพับล้อหน้าได้โดยใช้คันโยก  
 
 
 
   
  บันไดติดล้อพับได้  รุ่น   SA-2500
  บันไดติดล้อพับได้  ขนาด
          W = 700 x D = 1300 x H = 2500 มม.            
  บันไดติดล้อพับได้  รับน้ำหนักได้ 
 150 กก.
   1. พื้น  
              แผ่นเหล็กลายตีนเป็ด หนา 2.3 มม.                  
   2. ราวจับ 
หนา 1.5 มม.
   3. เหล็กฐานบันได  
 เหล็กกล่อง 25x25x1.5 มม.
   4. เหล็กแป้นล้อ
 เหล็กแผ่นหนา 4.0 มม. 
   5. เหล็กท่ามือจับ 
 เหล็กกลม 3/4 x 1.2 มม.
   6. ล้อ
 ยาง ขนาด 5 นิ้ว 
   
 
 
   
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701464
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ แฟกซ์ : 02-3701466
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ โทร 083-0687677
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ โทร 083-0687588 
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ โทร 083-0687680
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ โทร 082-9662214
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ โทร 089-1468234
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ โทร 085-1143953
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ โทร 083-0687588
บันไดติดล้อพับได้,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ : info@hereweare.co.th 
 
กรุณาโทรเข้าเบอร์โทรศัพท์ 
         ที่อยู่ในหน้านี้เท่านั้น
 อย่าโทรเข้า 
อู่กุ่ยเฮงนะครับ 
 
Current Pageid = 31