Website Banner
โทรเบอร์นี้เท่านั้นครับ....
02-3701463
02-3701464
02-3701465
(แฟกซ์)
02-3701466 
กรุณาโทรเข้าเบอร์โทรศัพท์ 
ที่อยู่ในหน้านี้เท่านั้น
 อย่าโทรเข้า 
อู่กุ่ยเฮงนะครับ
บันไดอลูมิเนียม,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A
 ติดต่อ : 02-3701463
บันไดอลูมิเนียม,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ : 02-3701464
บันไดอลูมิเนียม,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A
 ติดต่อ : 02-3701465

บันไดอลูมิเนียม,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A
 แฟกซ์ : 02-3701466

บันไดอลูมิเนียมทรงเอ,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ 083-0687677
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ 089-1468234
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ 085-1143953
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ 083-0687588
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ 082-9662214

 บันไดอลูมิเนียมทรงเอ,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ 083-0687680
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ 089-1468234


บันไดอลูมิเนียมทรงเอ,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A, ติดต่อinfo@hereweare.co.th

บันไดอลูมิเนียมทรงเอ,บันไดติดล้อ,บันไดอเนกประสงค์พับได้ ติดต่อinfo@hereweare.co.th
บันไดอลูมิเนียม
 
หนาที่สุดและแข็งแรงที่สุด  บันไดอย่างหนาแต่ราคาประหยัด
บันไดอลูมิเนียมทรง A อย่างหนา ตรา 
Smiling Monkey
บันไดอลูมิเนียมทรง A มีตั้งแต่ 3 ขั้น ถึง 15 ขั้น
 ข้อดีของบันไดอย่างหนา smiling monkey  
         
      บันไดอลูมิเนียม Monkey ขั้นบันไดเป็นอลูมิเนียมกล่องแข็งแรงมาก 
บันไดทั่วไป ขั้นบันไดเป็นอลูมิเนียมแผ่น  
 
         
      อลูมิเนียมที่ใช้ผลิกบันได Monkey หนา 1.8 มม.
บันไดอลูมิเนียมทั่วไปผลิต 1.2 หรือ 1.5 มม.
 
         
      บันไดอลูมิเนียม Monkey
ทุกขั้นบันไดมีตัวคล่ำระหว่างขั้น 4 มุม
 
         
      บันไดอลูมิเนียม Monkey ขึ้นลงทางเดียว
โครงด้านหลังใช้เหล็กกล่อง 
บันไดอลูมิเนียมทั่วไปใช้เหล็กแผ่น
 
         
      บันไดอลูมิเนียมทรง A Monkey ขึ้นลงทางเดียว
โครงด้านหลังใช้เหล็กกล่องมีตัวค้ำ 4 ด้าน 
บันไดอลูมิเนียมทั่วไปใช้เหล็กแผ่น มีตัวค้ำ 2 ด้าน 

(ในรูปนี้ไม่ใช่ขั้นบันไดแต่เป็นโครงด้านหลังแข็งแรงสามารถยืนได้)
  
 
         
 
บันไดอลูมิเนียม
บันทรง A
 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ สามารถขึ้นลงได้ทางเดียว
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ ทำจากอลูมิเนียมคุณภากพดี
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ ผ่านกรรมวิธีป้องกันการเกิดคราบดำ 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 150 กก.
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ มีความสูงให้เลือกตั้งแต่ 3-15 ฟุต 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ ทำมาจากอลูมิเนียหนา 1.8 มม. 
ซึ่งเป็นบันไดที่หนาที่สุด

บันไดอลูมิเนียม
บันไดทรง A ขนาด 3 ขั้น (LD-SM 03)
บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง Aขนาด 3 ขั้น (LD-SM 03)

บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 3 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 3 ขั้น ความกว้าง B1 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 3 ขั้น ความกว้างด้านล้าง B2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 3 ขั้น ระยะกาง W 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 3 ขั้น ความสูง H
LD-SM 03
32.5 ซม.
58 ซม.
43 ซม. 
95 ซม.
บันไดอลูมิเนียม,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ : 02-3701463
บันไดอลูมิเนียม,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ : 02-3701464
บันไดอลูมิเนียม,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A
 ติดต่อ : 02-3701465

บันไดอลูมิเนียม,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A
 แฟกซ์ : 02-3701466

บันไดอลูมิเนียม
บันไดทรง A ขนาด 4 ขั้น (LD-SM 04)
บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง Aขนาด 4 ขั้น (LD-SM 04)

บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 4 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 4 ขั้น ความกว้าง B1
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 4 ขั้นความกว้างด้านล้าง B2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 4 ขั้น ระยะกาง W 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 4 ขั้น ความสูง H
LD-SM 04
32.5 ซม.
46 ซม.
67 ซม.
120 ซม.
บันไดอลูมิเนียม,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ : 02-3701463
บันไดอลูมิเนียม,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ : 02-3701464
บันไดอลูมิเนียม,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A
 ติดต่อ : 02-3701465

บันไดอลูมิเนียม,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A
 แฟกซ์ : 02-3701466

บันไดอลูมิเนียม
บันไดทรง A ขนาด 5 ขั้น (LD-SM 05)
บันไดอลูมิเนียม บันได ทรง Aขนาด 5 ขั้น (LD-SM 05)
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 5 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 5 ขั้น ความกว้าง B1
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 5 ขั้น ความกว้างด้านล้าง B2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 5 ขั้น ระยะกาง W 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 5 ขั้น ความสูง H
LD-SM 05
32.5 ซม. 
49 ซม.
79.7 ซม.
148 ซม.
บันไดอลูมิเนียม,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ : 02-3701463
บันไดอลูมิเนียม,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ : 02-3701464
บันไดอลูมิเนียม,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A
 ติดต่อ : 02-3701465

บันไดอลูมิเนียม,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A
 แฟกซ์ : 02-3701466

บันไดอลูมิเนียม
บันไดทรง A ขนาด 6 ขั้น (LD-SM 06)
บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง Aขนาด 6 ขั้น (LD-SM 06)

บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 6 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 6 ขั้น ความกว้าง B1
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 6 ขั้น ความกว้างด้านล้าง B2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 6 ขั้น ระยะกาง W 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 6 ขั้น ความสูง H

LD-SM 06
32.5 ซม.
52 ซม.
89.8 ซม.
180 ซม.
บันไดอลูมิเนียม,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ : 02-3701463
บันไดอลูมิเนียม,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ : 02-3701464
บันไดอลูมิเนียม,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A
 ติดต่อ : 02-3701465

บันไดอลูมิเนียม,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A
 แฟกซ์ : 02-3701466

บันไดอลูมิเนียม
บันไดทรง A ขนาด 7 ขั้น (LD-SM 07)

บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง Aขนาด 7 ขั้น (LD-SM 07)
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 7 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 7 ขั้น ความกว้าง B1 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 7 ขั้น ความกว้างด้านล้าB2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 7 ขั้น ระยะกาง W 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 7 ขั้น ความสูง H
LD-SM 07
32.5 ซม.
55 ซม.
97.8 ซม.
209 ซม.
บันไดอลูมิเนียม,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ : 02-3701463
บันไดอลูมิเนียม,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ : 02-3701464
บันไดอลูมิเนียม,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A
 ติดต่อ : 02-3701465

บันไดอลูมิเนียม,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A
 แฟกซ์ : 02-3701466

บันไดอลูมิเนียม
บันไดทรง A ขนาด 8 ขั้น (LD-SM 08)
บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง Aขนาด 8 ขั้น (LD-SM 08)
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 8 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 8 ขั้น ความกว้าง B1 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 8 ขั้น ความกว้างด้านล้าง B2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 8 ขั้น ระยะกาง W 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 8 ขั้น ความสูง H
LD-SM 08
32.5 ซม.
58 ซม.
103.2 ซม.
223.9 ซม.
บันไดอลูมิเนียม,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ : 02-3701463
บันไดอลูมิเนียม,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ : 02-3701464
บันไดอลูมิเนียม,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A
 ติดต่อ : 02-3701465

บันไดอลูมิเนียม,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A
 แฟกซ์ : 02-3701466

บันไดอลูมิเนียม
บันไดทรง A ขนาด 9 ขั้น (LD-SM 09)
บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง Aขนาด 9 ขั้น (LD-SM 09)
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 9 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 9 ขั้น ความกว้าง B1 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 9 ขั้น ความกว้างด้านล้าง B2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 9 ขั้น ระยะกาง W 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 9 ขั้น ความสูง H
LD-SM 09
32.5 ซม.
62 ซม.
124.1 ซม.
265 ซม.
บันไดอลูมิเนียม,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ : 02-3701463
บันไดอลูมิเนียม,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ : 02-3701464
บันไดอลูมิเนียม,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A
 ติดต่อ : 02-3701465

บันไดอลูมิเนียม,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A
 แฟกซ์ : 02-3701466

บันไดอลูมิเนียม
บันไดทรง A ขนาด 10 ขั้น (LD-SM 10)
บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง Aขนาด 10 ขั้น (LD-SM 10)
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 10 ขั้น รหัสสินค้า   LD-SM 10     
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 10 ขั้น ความกว้าง B1                            
32.5 ซม. 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 10 ขั้น ความกว้างด้านล้าง B2                 
65 ซม.
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 10 ขั้น ระยะกาง W                                   
128.6 ซม. 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 10 ขั้น ความสูง HLD-SM 10                     
269 ซม. 

บันไดอลูมิเนียม,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ : 02-3701463 
บันไดอลูมิเนียม,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ : 02-3701464
บันไดอลูมิเนียม,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A