Website Banner
 
โทรเบอร์นี้เท่านั้นครับ....
02-3701463
02-3701464
02-3701465
(แฟกซ์)
02-3701466 
 
แบ็คดร๊อฟ
 อย่าโทรเข้า 
อู่กุ่ยเฮงนะครับ
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อฟ,แกงการู ติดต่อ
info@hereweare.co.th
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการ โทร 02-3701463
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 02-3701464
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 02-3701465
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู แฟกซ์ 02-3701466

ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 083-0687677
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 082-9662214
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 085-1143953
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 083-0687680
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 089-1468234
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 085-1143953

ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 086-3362597
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 083-0687588
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู,พูลเฟรม,ไวด์ สกรีน
POP UP,BACK DROP,KANGAROO,PULL FRAME, WIDE SCREEN
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป รุ่น GL-3B อลูมิเนียม แบบกลม
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป) แบบ (โค้ง)
ขนาด
ความกว้่าง (W)
cm.
ความสูง (H)
cm.
รายละเอียด
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (2x3)
344
155
(67/70/70/70/67)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x2)
274
230
(67/70/70/67)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x3)
344
230
(67/70/70/70/67)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x4)
414
230
(67/70/70/70/70/67)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x5)
484
230
(67/70/70/70/70/70/67)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (4x5)
484
306
(67/70/70/70/70/70/67)
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการ โทร 02-3701463
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 02-3701464
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 02-3701465
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู แฟกซ์ 02-3701466

ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 083-0687677
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 082-9662214
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 085-1143953
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 083-0687680
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 089-1468234
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 085-1143953

ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 086-3362597 
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 083-0687588 
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู,พูลเฟรม,ไวด์ สกรีน
POP UP,BACK DROP,KANGAROO,PULL FRAME, WIDE SCREEN
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป รุ่น GL-3C1 โครงเหล็ก
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป) แบบ (ตรง)
ขนาด
ความกว้่าง (W)
cm.
ความสูง (H)
cm.
รายละเอียด
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x2)
275
230
(62/75.5/75.5/62)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x3)
350.5
230
(62/75.5/75.5/75.5/62)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x4)
426
230
(62/75.5/75.5/75.5/75.5/62)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป รุ่น GL-3C2 โครงเหล็ก
(ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป) แบบ (โค้ง)
ขนาด
ความกว้่าง (W)
cm.
ความสูง (H)
cm.
รายละเอียด
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x2)
264
230
(62/70/70/62)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x3)
334
230
(6/70/70/70/62)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x4)
44
230
(62/70/70/70/70/62)
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการ โทร 02-3701463
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 02-3701464
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 02-3701465
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู แฟกซ์ 02-3701466

ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 083-0687677
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 082-9662214
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 085-1143953
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 083-0687680
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 089-1468234
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 085-1143953

ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 086-3362597 
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 083-0687588
 


 
โทรเบอร์นี้เท่านั้นครับ....
02-3701463
02-3701464
02-3701465
(แฟกซ์)
02-3701466 
 อย่าโทรเข้า 
อู่กุ่ยเฮงนะครับ 
 
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู,พูลเฟรม,ไวด์ สกรีน
POP UP,BACK DROP,KANGAROO,PULL FRAME, WIDE SCREEN
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป รุ่น GL-3D อลูมิเนียม แบบกลม
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป) แบบ (โค้ง)
ขนาด
ความกว้่าง (W)
cm.
ความสูง (H)
cm.
รายละเอียด
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x2)
274
230
(55/74.5/74.5/55)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x3)
344
230
(55/74.5/74.5/74.5/55)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x4)
414
230
(55/74.5/74.5/74.5/74.5/55)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x5)
484
230
(55/74.5/74.5/74.5/74.5/74.5/55)
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการ โทร 02-3701463
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 02-3701464
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 02-3701465
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู แฟกซ์ 02-3701466

ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 083-0687677
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 082-9662214
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 085-1143953
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 083-0687680
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 089-1468234
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 085-1143953

ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 086-3362597 
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 083-0687588
 
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู,พูลเฟรม,ไวด์ สกรีน
POP UP,BACK DROP,KANGAROO,PULL FRAME, WIDE SCREEN
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป รุ่น GL-3A อลูมิเนียม แบบกลม
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป) แบบ (ตรง)
ขนาด
ความกว้่าง (W)
cm.
ความสูง (H)
cm.
รายละเอียด
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (2x2)
284
155
(67/75/75/67)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (2x3)
359
155
(67/75/75/75/67)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x2)
284
230
(67/75/75/67)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x3)
359
230
(67/75/75/75/67)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x4)
434
230
(67/75/75/75/75/67)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x5)
509
230
(67/75/75/75/75/75/67)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (4x5)
509
306
(67/75/75/75/75/75/67)
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการ โทร 02-3701463
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 02-3701464
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 02-3701465
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู แฟกซ์ 02-3701466

ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 083-0687677
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 082-9662214
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 085-1143953
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 083-0687680
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 089-1468234
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 085-1143953

ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 086-3362597 
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 083-0687588 
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู,พูลเฟรม,ไวด์ สกรีน
POP UP,BACK DROP,KANGAROO,PULL FRAME, WIDE SCREEN
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป รุ่น GL-3E1 อลูมิเนียม แบบสี่เหลี่ยม
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป) แบบ (ตรง)
ขนาด
ความกว้่าง (W)
cm.
ความสูง (H)
cm.
รายละเอียด
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x2)
284
230
(67/75/75/67)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x3)
359
230
(67/75/75/75/67)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x4)
434
230
(67/75/75/75/75/67)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x5)
509
230
(67/75/75/75/75/75/67)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป รุ่น GL-3E2 อลูมิเนียม แบบสี่เหลี่ยม
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป) แบบ (โค้ง)
ขนาด
ความกว้่าง (W)
cm.
ความสูง (H)
cm.
รายละเอียด
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x2)
274
230
(67/70/70/67)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x3)
344
230
(67/70/70/70/67)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x4)
414
230
(67/70/70/70/70/67)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x5)
484
230
(67/70/70/70/70/70/67)
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการ โทร 02-3701463
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 02-3701464
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 02-3701465
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู แฟกซ์ 02-3701466

ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 083-0687677
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 082-9662214
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 085-1143953
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 083-0687680
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 089-1468234
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 085-1143953

ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 086-3362597 
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 083-0687588
 
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู,พูลเฟรม,ไวด์ สกรีน
POP UP,BACK DROP,KANGAROO,PULL FRAME, WIDE SCREEN
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป รุ่น GL-3L (3x5)(2+3)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป) แบบ (ทรง L)
ขนาด
ซ้าย
cm.
ความกว้่าง (W)
cm.
ความสูง (H)
cm.
ขวา
cm.
รายละเอียด
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x3) (2+1)
29
294.2
230
29
(77.8/77.8/80.6)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x4) (2+2)
29
369.2
230
29
(77.8/77.8/77.8/77.8)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x5) (2+3)
29
444.2
230
29
(77.8/77.8/77.8/75/77.8)
 ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการ โทร 02-3701463
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 02-3701464
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 02-3701465
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู แฟกซ์ 02-3701466

ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 083-0687677
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 082-9662214
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 085-1143953
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 083-0687680
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 089-1468234
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 085-1143953

ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 086-3362597 
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 083-0687588 
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู,พูลเฟรม,ไวด์ สกรีน
POP UP,BACK DROP,KANGAROO,PULL FRAME, WIDE SCREEN
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป รุ่น GL-3G2 (3x3)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป) แบบ (โค้ง)
ขนาด
ซ้าย
cm.
ความกว้่าง (W)
cm.
ความสูง (H)
cm.
ขวา
cm.
รายละเอียด
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x3) (2+1)
29
203.6
230
29
(72.8/72.8)=2P
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x3) (2+1)
29
273.6
230
29
(72.8/70/72.8)=3P
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x4) (2+2)
29
343.6
230
29
(72.8/70/70/72.8)=4P
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x5) (2+3)
29
413.6
230
29
(72.8/70/70/70/72.8)=5P


 
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการ โทร 02-3701463
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 02-3701464
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 02-3701465
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู แฟกซ์ 02-3701466

ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 083-0687677
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 082-9662214
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 085-1143953
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 083-0687680
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 089-1468234
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 085-1143953

ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 086-3362597 
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 083-0687588
 

ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู,พูลเฟรม,ไวด์ สกรีน
POP UP,BACK DROP,KANGAROO,PULL FRAME, WIDE SCREEN
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป รุ่น GL-3G1 (3x3)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป) แบบ (ตรง)
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (2x3)
29
288.6
155
29
(77.8/75/77.8)=3P
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x1)
29
138.6
230
29
(80.6)=1P
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x2)
29
213.6
230
29
(77.8/77.8)=2P
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x3)
29
288.6
230
29
(77.8/75/77.8)=3P
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x4)
29
363.6
230
29
(77.8/75/75/77.8)=4P
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (3x5)
29
438.6
230
29
(77.8/75/75/75/77.8)=5P
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป (4x5)
29
438.6
306
29
(77.8/75/75/75/77.8)=5P
 
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการ โทร 02-3701463
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 02-3701464
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 02-3701465
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู แฟกซ์ 02-3701466
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 083-0687677
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 082-9662214
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 085-1143953
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 083-0687680
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 089-1468234
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 085-1143953
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 086-3362597 
ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู โทร 083-0687588

กรุณาโทรเข้าเบอร์โทรศัพท์ 
ที่อยู่ในหน้านี้เท่านั้น
 อย่าโทรเข้า 
อู่กุ่ยเฮงนะครับ
 
ตู้เก็บกล่องอะไหล่
แผงแขวนกล่องอะไหล่
ล้อพียู,ล้อยาง
ล้อพีพี,ล้อทีพีอาร์
Current Pageid = 22