Website Banner
               
               
 
   
โทรเบอร์นี้เท่านั้นครับ....
02-3701463
02-3701464
02-3701465
02-3701466 (แฟกซ์)
     
กรุณาโทรเข้าเบอร์โทรศัพท์ 
ที่อยู่ในหน้านี้เท่านั้น
อย่าโทรเข้า 
อู่กุ่ยเฮงนะครับ
     
   
 รถเข็นแม่บ้านพลาสติกกรุณาโทร.089-1468234.
รถเข็นแม่บ้านพลาสติกกรุณาโทร.085-1143953.
รถเข็นแม่บ้านพลาสติกกรุณาโทร.083-0687588. 
รถเข็นแม่บ้านพลาสติกกรุณาโทร.02-3701463.
รถเข็นแม่บ้านพลาสติกกรุณาโทร.02-3701464.
รถเข็นแม่บ้านพลาสติกกรุณาโทร.02-3701465.
รถเข็นแม่บ้านพลาสติกกรุณาโทร.02-3701466.
     
รถเข็นถาดพลาสติกอเนกประสงค์
     
   
 รถเข็นถาดพลาสติก 2 ชั้น
     
   

รถเข็นถาดพลาสติก 2 ชั้น (ขนาดกลาง)                รถเข็นถาดพลาสติก 2 ชั้น (ขนาดใหญ่)
    รถเข็นถาดพลาสติก 2 ชั้น รุ่น จัมโบ้ PA120                      รถเข็นถาดพลาสติก 2 ชั้น รุ่น จัมโบ้ PA220
    รถเข็นถาดพลาสติก 2 ชั้น ขนาด 750 x 460 x 930 มม.       รถเข็นถาดพลาสติก 2 ชั้น ขนาด 990 x 513 x 940 มม.
    รถเข็นถาดพลาสติก 2 ชั้น ระยะห่างระหว่างถาด 570 มม.       รถเข็นถาดพลาสติก 2 ชั้น ระยะห่างระหว่างถาด 580 มม.
    รถเข็นถาดพลาสติก 2 ชั้น ขอบถาดสูง 20 มม.                   รถเข็นถาดพลาสติก 2 ชั้น ขอบถาดสูง 20 มม.
    รถเข็นถาดพลาสติก 2 ชั้น ล้อยาง 4"                               รถเข็นถาดพลาสติก 2 ชั้น ล้อยาง 4"
    รถเข็นถาดพลาสติก 2 ชั้น ล้อยาง 2 ล้อ ล้อยางติดเบรก 2 ล้อ  รถเข็นถาดพลาสติก 2 ชั้น ล้อยาง 2 ล้อ ล้อยางติดเบรก 2 ล้อ
    รถเข็นถาดพลาสติก 2 ชั้น รับน้ำหนัก 100 กก.                    รถเข็นถาดพลาสติก 2 ชั้นรับน้ำหนัก 120 กก.
    รถเข็นถาดพลาสติก 2 ชั้น ทำจากพลาสติกเนื้อ PP               รถเข็นถาดพลาสติก 2 ชั้น ทำจากพลาสติก เนื้อ PP
    รถเข็นถาดพลาสติก 2 ชั้น เสาทำจากอลูมิเนียม เกรด A         รถเข็นถาดพลาสติก 2 ชั้น เสาทำจากอลูมิเนียม เกรด A
 
     
   
 รถเข็นถาดพลาสติก 3 ชั้น
     
   

รถเข็นถาดพลาสติก 3 ชั้น (ขนาดกลาง)                   รถเข็นถาดพลาสติก 3 ชั้น (ขนาดใหญ่)
   รถเข็นถาดพลาสติก 3 ชั้น รุ่น จัมโบ้ PA130                         รถเข็นถาดพลาสติก 3 ชั้น รุ่น จัมโบ้ PA 230
   รถเข็นถาดพลาสติก 3 ชั้น ขนาด 750 x 460 x 980 มม.          รถเข็นถาดพลาสติก 3 ชั้น ขนาด 990 x 513 x 1010 มม.
   รถเข็นถาดพลาสติก 3 ชั้น ระยะห่างระหว่างถาด 290 มม.         รถเข็นถาดพลาสติก 3 ชั้น ระยะห่างระหว่างถาด 300 มม.
   รถเข็นถาดพลาสติก 3 ชั้น ขอบถาดสูง 20 มม.                     รถเข็นถาดพลาสติก 3 ชั้น ขอบถาดสูง 20 มม.
   รถเข็นถาดพลาสติก 3 ชั้น ล้อยาง 4"                                รถเข็นถาดพลาสติก 3 ชั้น ล้อยาง 4"
   รถเข็นถาดพลาสติก 3 ชั้น ล้อยาง 2 ล้อ ล้อยางติดเบรก 2 ล้อ   รถเข็นถาดพลาสติก 3 ชั้น ล้อยาง 2 ล้อ ล้อยางติดเบรก 2 ล้อ
   รถเข็นถาดพลาสติก 3 ชั้น รับน้ำหนัก 120 กก.                     รถเข็นถาดพลาสติก 3 ชั้นรับน้ำหนัก 120 กก.
   รถเข็นถาดพลาสติก 3 ชั้น ทำจากพลาสติกเนื้อ PP                รถเข็นถาดพลาสติก 3 ชั้น ทำจากพลาสติก เนื้อ PP
   รถเข็นถาดพลาสติก 3 ชั้น เสาทำจากอลูมิเนียม เกรด A          รถเข็นถาดพลาสติก 3 ชั้น เสาทำจากอลูมิเนียม เกรด A
 
     
   
 รถเข็นถาดพลาสติก 4 ชั้น
     
   

รถเข็นถาดพลาสติก 4 ชั้น (ขนาดใหญ่)
  รถเข็นถาดพลาสติก 4 ชั้น รุ่น จัมโบ้ PA 240
  รถเข็นถาดพลาสติก 4 ชั้น ขนาด 990 x 513 x 1010 มม.
  รถเข็นถาดพลาสติก 4 ชั้น ระยะห่างระหว่างถาด 220 มม.
  รถเข็นถาดพลาสติก 4 ชั้น ขอบถาดสูง 20 มม.
  รถเข็นถาดพลาสติก 4 ชั้น ล้อยาง 4"
  รถเข็นถาดพลาสติก 4 ชั้น ล้อยาง 2 ล้อ
  รถเข็นถาดพลาสติก 4 ชั้น รับน้ำหนัก 120 กก.
  รถเข็นถาดพลาสติก 4 ชั้น ทำจากพลาสติกเนื้อ PP
  รถเข็นถาดพลาสติก 4 ชั้น เสาทำจากอลูมิเนียม เกรด A
     
   
 รถเข็นแม่บ้านพลาสติก 3 ชั้น
     
                              (ขนาดกลาง)                                                                 (ขนาดใหญ่)
 
รถเข็นแม่บ้านพลาสติก 3 ชั้น แผ่นปิด 3 ด้าน            รถเข็นแม่บ้านพลาสติก 3 ชั้น แผ่นปิด 3 ด้าน
   รถเข็นแม่บ้านพลาสติก 3 ชั้น รุ่น จัมโบ้ PA130 B                 รถเข็นแม่บ้านพลาสติก 3 ชั้น รุ่น จัมโบ้ PA 230 B
   รถเข็นแม่บ้านพลาสติก 3 ชั้น ขนาด 750 x 460 x 980 มม.     รถเข็นแม่บ้านพลาสติก 3 ชั้น ขนาด 990 x 513 x 1010 มม.
   รถเข็นแม่บ้านพลาสติก 3 ชั้น ระยะห่างระหว่างถาด 290 มม.    รถเข็นแม่บ้านพลาสติก 3 ชั้น ระยะห่างระหว่างถาด 300 มม.
   รถเข็นแม่บ้านพลาสติก 3 ชั้น ขอบถาดสูง 20 มม.                 รถเข็นแม่บ้านพลาสติก 3 ชั้น ขอบถาดสูง 20 มม.
   รถเข็นแม่บ้านพลาสติก 3 ชั้น ล้อยาง 4"                            รถเข็นแม่บ้านพลาสติก 3 ชั้น ล้อยาง 4"
   รถเข็นแม่บ้านพลาสติก 3 ชั้น ล้อยาง 2 ล้อ ติดเบรก 2 ล้อ       รถเข็นแม่บ้านพลาสติก 3 ชั้น ล้อยาง 2 ล้อ  ติดเบรก 2 ล้อ
   รถเข็นแม่บ้านพลาสติก 3 ชั้น รับน้ำหนัก 120 กก.                 รถเข็นแม่บ้านพลาสติก 3 ชั้นรับน้ำหนัก 120 กก.
   รถเข็นแม่บ้านพลาสติก 3 ชั้น ทำจากพลาสติกเนื้อ PP            รถเข็นแม่บ้านพลาสติก 3 ชั้น ทำจากพลาสติก เนื้อ PP
   รถเข็นแม่บ้านพลาสติก 3 ชั้น เสาทำจากอลูมิเนียม เกรด A      รถเข็นแม่บ้านพลาสติก 3 ชั้น เสาทำจากอลูมิเนียม เกรด A
   รถเข็นแม่บ้านพลาสติก 3 ชั้น แผ่นปิดพลาสติกสีดำ 3 ด้าน       รถเข็นแม่บ้านพลาสติก 3 ชั้น แผ่นปิดพลาสติกสีดำ 3 ด้าน
   
 รถเข็นแม่บ้านพลาสติกกรุณาโทร.089-1468234.
รถเข็นแม่บ้านพลาสติกกรุณาโทร.085-1143953.
รถเข็นแม่บ้านพลาสติกกรุณาโทร.083-0687588.  
รถเข็นแม่บ้านพลาสติกกรุณาโทร.02-3701463.
รถเข็นแม่บ้านพลาสติกกรุณาโทร.02-3701464.
รถเข็นแม่บ้านพลาสติกกรุณาโทร.02-3701465.
รถเข็นแม่บ้านพลาสติกกรุณาโทร.02-3701466.
  
   
 
กรุณาโทรเข้าเบอร์โทรศัพท์ 
        ที่อยู่ในหน้านี้เท่านั้น
อย่าโทรเข้า 
อู่กุ่ยเฮงนะครับ 
     
   
 2585/1 ถนน ลาดพร้าว ระหว่าง ซอย 87-89 แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : 02-5384726,02-5384727. โทรสาร : 02-5389005.
ตู้เก็บกล่องอะไหล่
แผงแขวนกล่องอะไหล่
ล้อพียู,ล้อยาง
ล้อพีพี,ล้อทีพีอาร์
Current Pageid = 23