Website Banner
 
โทรเบอร์นี้เท่านั้นครับ....
02-3701463
02-3701464
02-3701465
02-3701466 (แฟกซ์)
 
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้ ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้ ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้ ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้ แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้  โทร 089-1468234
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้  โทร 085-1143953
 รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้  โทร 086-3362597
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้  โทร 083-0687680
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้  โทร 083-0687677
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้  โทร 086-0687588
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้  โทร 082-9662214
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้  : info@hereweare.co.th

 
HAND TRUCK รถเข็นอเนกประสงค์มือจับพับได้
 
รถเข็นอเนกประสงค์ ใช้สำหรับขนย้ายสิ่งของทั่วไป
พื้นของรถเข็นอเนกประสงค์ปูด้วยแผ่นยางกันลื่น และมีขอบยางกันชน เพื่อลด
แรงกระแทกแฮนด์พับได้ รถเข็นอเนกประสงค์มือจับพับได้มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ
และขนาด รถเข็นอเนกประสงค์สามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 150 - 500 กก.
 

รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้
 (jumbo)ติดต่อ : info@hereweare.co.th
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ 
(jumbo)ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo)แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) โทร 083-0687677
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo) โทร  085-1143953
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) โทร 083-0687680
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ 
(jumbo) โทร  085-1143953
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) โทร  083-0687588
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ 
(jumbo) โทร  082-6992214 
 
 
 HAND TRUCK รถเข็นอเนกประสงค์มือจับพับไม่ได้
 
รถเข็นอเนกประสงค์ ใช้สำหรับขนย้ายสิ่งของทั่วไป
พื้นของรถเข็นอเนกประสงค์ปูด้วยแผ่นยางกันลื่น และมีขอบยางกันชน เพื่อลด
แรงกระแทกแฮนด์พับได้ รถเข็นอเนกประสงค์มือจับพับได้มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ
และขนาด รถเข็นอเนกประสงค์สามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 250 - 500 กก.
 
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้ ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้ ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้ ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้ แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้ : info@hereweare.co.th
PLASTIC PLATFORM HAND TRUCK
รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติก

พื้นของรถเข็นอเนกประสงค์เป็นพลาสติดฉีดขึ้นรูปและพิมพ์ลายกันลื่น
รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติกมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ
มีทั้ง รถเข็นอเนกประสงค์แบบมือจับพับได้ รถเข็นอเนกประสงค์มือจับพับไม่ได้
รถเข็นอเนกประสงค์มือจับสองด้าน รถเข็นอเนกประสงค์สามารถรับน้ำหนักได้ 200 กก.
 
 
 
 
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้
 (jumbo)ติดต่อ : info@hereweare.co.th
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ 
(jumbo)ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo)แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) โทร 083-0687677
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ 
(jumbo) โทร 082-6992214
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo) โทร  085-1143953
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) โทร 083-0687680
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ 
(jumbo) โทร  085-1143953
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) โทร  083-0687588 
 
 
               
              รถเข็น รุ่น TS-S
รถเข็นแฮนด์พับเก็บได้
รถเข็น รับน้ำหนักได้ 200 กก.
รถเข็นพื้นเหล็กมีความแข็งแรง
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับเก็บได้
รถเข็นพื้นเหล็กทุกมุกมีกันชน
รถเข็นพื้นเหล็กมีขนาดกำลังดี
รถเข็นพื้นเหล็กพ่นด้วยสีฝุ่น
รถเข็นพื้นเหล็ก ล้อยางตัน เข็นลื่น

  
               
               รถเข็น รุ่น TS-B
รถเข็นแฮนด์พับเก็บได้
รถเข็น รับน้ำหนักได้ 350 กก.
รถเข็นพื้นเหล็กมีความแข็งแรง
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับเก็บได้
รถเข็นพื้นเหล็กทุกมุกมีกันชน
รถเข็นพื้นเหล็กมีขนาดกำลังดี
รถเข็นพื้นเหล็กพ่นด้วยสีฝุ่น
รถเข็นพื้นเหล็ก ล้อยางตัน เข็นลื่น

               
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้ ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้ ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้ ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้ แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้ : info@hereweare.co.th 
 
รถเข็นพื้้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้ ใหม่ 
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้
แผ่นยึดแฮนด์แบบใหม่ สามารถใช้ร่วมกับตะขอแขวน FLEXI
Steel Platform Truck 
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อแบบแผ่นเหล็กนูนกันลื่นลายรังผึ้ง
Anti-Slip Beehive Mesh Pattern
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อ มีแผ่นยึดแฮนด์แบบแขวนเครื่องมือได้
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อแบบใหม่สุดในวงการ สวยน่าใช้ สะดุดตาทุกมุมมอง
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อแผ่นพื้นผลิตจากเหล็กชนิดเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ปั้มขึ้นรูป
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อแผ่นพื้นและมือจับผลิตจากเหล็กคุณภาพเยี่ยม พ่นด้วยสีฝุ่นอุตสาหกรรม
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อผลิตอย่างประณีตทุกขั้นตอน
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อ ล้อ PU คุณภาพสูง ประกอบด้วย 2 ล้อเป็นและ 2 ล้อตาย 
 
 
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้ ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้ ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้ ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้ แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้ : info@hereweare.co.th
 
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้รุ่นประหยัด SUMO
รถเข็นสี่ล้ออเนกประสงค์มือจับพับได้ SUMO
- รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้ SUMO ราคา ประหยัด
- รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้ SUMO ใช้สำหรับขนย้ายสิ่งของทั่วไป
- รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้ SUMO พื้นของรถเข็นปูด้วยแผ่นยางกันลื่น
-รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้ SUMO มีขอบยางกันชน เพื่อลดแรงกระแทก
- รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้SUMO รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้แฮนด์พับได้
- รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้SUMO มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบและขนาด
- รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้ SUMO สามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 150 กก. 
- รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้ SUMO มีให้เลือกที่ล้อ PU หรือล้อยางลม  
 
 
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้ ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้ ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้ ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้ แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้ : info@hereweare.co.th
 
รถเข็นพื้นพลาสติกสี่ล้อมือจับพับได้
Plastic Platform

รถเข็นพื้นพลาสติกสี่ล้อมือจับพับได้ แผ่นพลาสติกฉีดขึ้นรูปมีลายกันลื่น
รถเข็นพื้นพลาสติกสี่ล้อมือจับพับได้ มีน้ำหนักเบา
รถเข็นพื้นพลาสติกสี่ล้อมือจับพับได้ แข็งแรง
รถเข็นพื้นพลาสติกสี่ล้อมือจับพับได้ ไม่เป็นสนิม
รถเข็นพื้นพลาสติกสี่ล้อมือจับพับได้ เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื่น
รถเข็นพื้นพลาสติกสี่ล้อมือจับพับได้ ทนทานต่อสารเคมี กรด
รถเข็นพื้นพลาสติกสี่ล้อมือจับพับได้ ล้อ PU คุณภาพสูงจากต่างประเทศ
รถเข็นพื้นพลาสติกสี่ล้อมือจับพับได้ มือจับพับเก็บได้
รถเข็นพื้นพลาสติกสี่ล้อมือจับพับได้ ทำจากเหล็กพ่นสีกันสนิม
รถเข็นพื้นพลาสติกสี่ล้อมือจับพับได้ ประกอบด้วยล้อ PU 2 ล้อเป็น และ สองล้อตาย
 
 
ดอลลี่พื้นพลาสติก
Plastic Platform Dolly 
รถเข็นสี่ล้อดอลลี่ พลาสติก แผ่นพลาสติกฉีดขึ้นรูปมีลายกันลื่น
รถเข็นสี่ล้อดอลลี่ พลาสติก มือจับพับได้ มีน้ำหนักเบา
รถเข็นสี่ล้อดอลลี่ พลาสติก แข็งแรง
รถเข็นสี่ล้อดอลลี่ พลาสติก ไม่เป็นสนิม
รถเข็นสี่ล้อดอลลี่ พลาสติก เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื่น
รถเข็นสี่ล้อดอลลี่ พลาสติก ทนทานต่อสารเคมี กรด
รถเข็นสี่ล้อดอลลี่ พลาสติก ล้อ PU คุณภาพสูงจากต่างประเทศ
รถเข็นสี่ล้อดอลลี่ พลาสติก ประกอบด้วยล้อ PU 2 ล้อเป็น และ สองล้อตาย
 
 
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้ ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้ ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้ ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้ แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้ : info@hereweare.co.th
 
 

รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสชั้นเดียว 

Single Platform Stainless Steel Hand Truck

 
     - รถเข็นอเนกประสงค์ เป็นสแตนเลสขัดเงา สวยงาม
    - รถเข็นอเนกประสงค์ เข็นได้คล่องตัวในที่แคบ
    - รถเข็นอเนกประสงค์ รองรับน้ำหนักได้มาก
    - รถเข็นอเนกประสงค์ ทำความสะอาดง่าย
    - รถเข็นอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น
    - รถเข็นอเนกประสงค์ ใช้ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ช่วยให้การเคลื่อนย้ายคล่องตัวสูง
    - รถเข็นอเนกประสงค์ ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น

 
 สนใจรถเข็นอเนกประสงค์ติดต่อ 089-1468234,085-1143953.
 
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้ ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้ ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้ ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้ แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้  โทร 089-1468234
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้  โทร 085-1143953
 รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้  โทร 086-3362597
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้  โทร 083-0687680
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้  โทร 083-0687677
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้  โทร 086-0687588
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้  โทร 082-9662214
รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพื้นเหล็ก,พลาสติกแฮนด์พับได้  : info@hereweare.co.th


 

รถเข็นอเนกประสงค์พื้นเหล็กสองชั้น

     Two-Tier Steel Platform Hand Truck 


    รถเข็นอเนกประสงค์ 2 ชั้น รุ่นมือจับข้างเดียว Single Handle

    - รถเข็นอเนกประสงค์ มือจับเป็นสแตนเลส- รถเข็นอเนกประสงค์ แผ่นพื้นเสริมคานเหล็ก
    - รถเข็นอเนกประสงค์ ปูด้วยยางกันลื่น
    - รถเข็นอเนกประสงค์ รองรับน้ำหนักได้มาก
    - รถเข็นอเนกประสงค์ มีขอบยางกันชนโดยรอบ เพื่อป้องกันการกระแทก
    - รถเข็นอเนกประสงค์ ใช้ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ควบคุมและเลี้ยวรถได้สะดวก
    - รถเข็นอเนกประสงค์ ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น

     
 
 
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น จัมโบ้ (jumbo) ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 089-1468234
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 085-1143953
 รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-3362597
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687680
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687677
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-0687588
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 082-9662214
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก : info@hereweare.co.th
 
    
    รถเข็นอเนกประสงค์ 2 ชั้น รุ่นมือจับสองข้าง Double Handle

    - รถเข็นอเนกประสงค์ มือจับเป็นสแตนเลส- รถเข็นอเนกประสงค์ แผ่นพื้นเสริมคานเหล็ก
    - รถเข็นอเนกประสงค์ ปูด้วยยางกันลื่น
    - รถเข็นอเนกประสงค์ รองรับน้ำหนักได้มาก
    - รถเข็นอเนกประสงค์ มีขอบยางกันชนโดยรอบ เพื่อป้องกันการกระแทก
    - รถเข็นอเนกประสงค์ ใช้ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ควบคุมและเลี้ยวรถได้สะดวก
    - รถเข็นอเนกประสงค์ ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น

 
 
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น จัมโบ้ (jumbo) ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 089-1468234
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 085-1143953
 รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-3362597
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687680
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687677
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-0687588
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 082-9662214
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก : info@hereweare.co.th
 

    รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติก 2 ชั้น
   Two-Tier Plastic Platform Hand Truck

 
    - รถเข็นอเนกประสงค์ มือจับเป็นสแตนเลส- รถเข็นอเนกประสงค์ พื้นพลาสติกฉีดขึ้นรุปและพิมพ์ลายกันลื่น
    - รถเข็นอเนกประสงค์ น้ำหนักเบา และ แข็งแรง
    - รถเข็นอเนกประสงค์ รองรับน้ำหนักได้มาก
    - รถเข็นอเนกประสงค์ ทำความสะอาดง่าย
    - รถเข็นอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น และทนต่อเคมี กรด ด่าง
    - รถเข็นอเนกประสงค์ ใช้ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ควบคุมและเลี้ยวรถได้สะดวก
    - รถเข็นอเนกประสงค์ ใช้ล้อ PU คุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น 

 
 
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น จัมโบ้ (jumbo) ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 089-1468234
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 085-1143953
 รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-3362597
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687680
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687677
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-0687588
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 082-9662214
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก : info@hereweare.co.th
 

    รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสพื้นถาด
   Stainless Steel Tray Trolley

    - รถเข็นอเนกประสงค์ เป็นสแตนเลสขัดเงา สวยงาม- รถเข็นอเนกประสงค์ เข็นได้คล่องตัวในที่แคบ
    - รถเข็นอเนกประสงค์ ขอบถาดพับสูง 40 มม.
    - รถเข็นอเนกประสงค์ รองรับน้ำหนักได้มาก
    - รถเข็นอเนกประสงค์ ทำความสะอาดง่าย
    - รถเข็นอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น
    - รถเข็นอเนกประสงค์ ใช้ล้อเกลียว 4 ล้อ ช่วยให้การเคลื่อนย้ายคล่องตัวสูวง
    - รถเข็นอเนกประสงค์ ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น 
 
 
 
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น จัมโบ้ (jumbo) ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 089-1468234
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 085-1143953
 รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-3362597
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687680
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687677
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-0687588
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 082-9662214
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก : info@hereweare.co.th
 
    รถเข็นอเนกประสงค์ รุ่น ถอดประกอบได้
    Reversible Tray / Shelf Trolley


    - รถเข็นอเนกประสงค์ถอดประกอบได้ทำด้วยเหล็กพ่นสีฝุ่นคุณภาพสูง 
    - รถเข็นอเนกประสงค์ถอดประกอบได้ มือจับเป็นสแตนเลส    
    -  รถเข็นอเนกประสงค์ถอดประกอบได้ มีทั้งรุ่น ถาด 2 ชั้น และ ถาด 3 ชั้น
    - รถเข็นอเนกประสงค์ถอดประกอบได้ ถาดสามารพถอดประกอบเป็นแบบคว่ำและเป็นแบบหงายได้
    - รถเข็นอเนกประสงค์ถอดประกอบได้ ขอบถาดพับสูง 50 มม.
    - รถเข็นอเนกประสงค์ถอดประกอบได้ ถอดประกอบได้ทั้งคัน
    - รถเข็นอเนกประสงค์ถอดประกอบได้ แบบ 3 ชั้น ถาดชั้นกลางสามารถปรับระดับสูงต่ำได้
    - รถเข็นอเนกประสงค์ถอดประกอบได้ ใช้ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ควบคุมและเลี้ยวรถได้สะดวก
    - รถเข็นอเนกประสงค์ถอดประกอบได้ ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น

   
 
 
 
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น จัมโบ้ (jumbo) ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 089-1468234
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 085-1143953
 รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-3362597
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687680
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687677
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-0687588
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 082-9662214
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก : info@hereweare.co.th
 
รถเข็นสี่ล้อสแตนเลส ถอดประกอบได้
Stainless Tray Trolley (Knock-Down Type)
 
รายละเอียด รถเข็นสี่ล้อสแตนเลสถอดประกอบได้
รถเข็นสี่ล้อสแตนเลส ถอดประกอบได้ มีทั้งแบบ 2 ชั้น และ แบบ 3 ชั้น 
รถเข็นสี่ล้อสแตนเลส ถอดประกอบได้ เหมาะสำหรับงานที่สำผัสสารเคมี
รถเข็นสี่ล้อสแตนเลส ถอดประกอบได้ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความสะอาด
รถเข็นสี่ล้อสแตนเลส ถอดประกอบได้ โครงสร้างเป็นสแตนเลสทั้งคัน
รถเข็นสี่ล้อสแตนเลส ถอดประกอบได้ ถอดประกอบได้ง่าย
รถเข็นสี่ล้อสแตนเลส ถอดประกอบได้ ถาดสามารพปรับระดับได้
รถเข็นสี่ล้อสแตนเลส ถอดประกอบได้ ถาดสามารถคว่ำหงายได้
รถเข็นสี่ล้อสแตนเลส ถอดประกอบได้ ล้อ PU อย่างดี 
รถเข็นสี่ล้อสแตนเลส ถอดประกอบได้ มีล้อเกียวติดเบรคหนึ่งล้อ
รถเข็นสี่ล้อสแตนเลส ถอดประกอบได้ ทำความสะอาดง่าย
รถเข็นสี่ล้อสแตนเลส ถอดประกอบได้ ไม่เป็นสนิม 
 

   รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้น 
    Three-Tier Steel Platform Hand Truck

 
 รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้น Three-Tier Steel Platform Hand Truck  
   - รถเข็นเอนกประสงค์ของเราแผ่นพื้นเสริมคานเหล็ก ปูด้วยยางกันลื่น รองรับน้ำหนักได้มาก
    - รถเข็นเอนกประสงค์ของเรา
มีขอบยางกันชนโดยรอบ เพื่อป้องกันการกระแทก
    - รถเข็นเอนกประสงค์ของเราใช้
ล้อ PU อย่างดี ช่วยผ่อนแรงในการเข็นรถเข็น
    - รถเข็นเอนกประสงค์ของเราเป็น  
ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ควบคุมและเลี้ยวรถเข็นได้สะดวก
    - รถเข็นเอนกประสงค์ของเรา
ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น
    - รถเข็นเอนกประสงค์ของเรา
มือจับและเสาเป็นสเตนเลส 
 
 รถเข็นพื้นเอนกประสงค์รุ่นมือจับข้างเดียว Single Handle
 
 
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo) ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 089-1468234
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 085-1143953
 รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-3362597
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687680
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687677
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-0687588
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 082-9662214
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก : info@hereweare.co.th
 
รถเข็นพื้นเหล็กเอนกประสงค์รุ่นมือจับสองข้าง Double Handles

- รถเข็นเอนกประสงค์ของเราแผ่นพื้นเสริมคานเหล็ก ปูด้วยยางกันลื่น รองรับน้ำหนักได้มาก

- รถเข็นเอนกประสงค์ของเรา
มีขอบยางกันชนโดยรอบ เพื่อป้องกันการกระแทก
- รถเข็นเอนกประสงค์ของเราใช้
ล้อ PU อย่างดีช่วยผ่อนแรงในการเข็นรถเข็น
- รถเข็นเอนกประสงค์ของเราเป็น  
ล้อเป็น 2 ล้อตาย 2 ล้อ ควบคุมและเลี้ยวรถเข็นได้สะดวก
- รถเข็นเอนกประสงค์ของเรา
ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น
- รถเข็นเอนกประสงค์ของเรา
มือจับและเสาเป็นสเตนเลส
 
 
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo) ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 089-1468234
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 085-1143953
 รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-3362597
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687680
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687677
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-0687588
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 082-9662214
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก : info@hereweare.co.th 
 
 รถเข็นเอนกประสงค์ถาดเหล็ก Steel Tray Trolley

- รถเข็นเอนกประสงค์รองรับน้ำหนักได้มาก
- รถเข็นเอนกประสงค์ของเราใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น
- รถเข็นเอนกประสงค์พ่นสีฝุ่นคุณภาพสูง
- รถเข็นเอนกประสงค์พับสูง 40 มม.
 
 
 
 
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo) ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 089-1468234
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 085-1143953
 รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-3362597
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687680
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687677
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-0687588
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 082-9662214
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก : info@hereweare.co.th

 รถเข็นเอนกประสงค์ รุ่นรถเข็นพื้นพลาสติก 3 ชั้น
 Three-Tier Plastic Platform Hand Truck


     - รถเข็นเอนกประสงค์พื้นพลาสติก มีให้เลือก 2 แบบ 
   รุ่นรถเข็นพื้นพลาสติกมือจับข้างเดียว และ รุ่นรถเข็นพื้นพลาสติกมือจับ 2 ข้าง 
    (Single Handle, Double Handles) 
    - รถเข็นอเนกประสงค์ มือจับเป็นสแตนเลส
    - รถเข็นอเนกประสงค์ พื้นพลาสติกฉีดขึ้นรุปและพิมพ์ลายกันลื่น
    - รถเข็นอเนกประสงค์ น้ำหนักเบา และ แข็งแรง
    - รถเข็นอเนกประสงค์ รองรับน้ำหนักได้มาก
    - รถเข็นอเนกประสงค์ ทำความสะอาดง่าย
    - รถเข็นอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น และทนต่อเคมี กรด ด่าง 
    - รถเข็นอเนกประสงค์ ใช้ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ควบคุมและเลี้ยวรถได้สะดวก
    - รถเข็นอเนกประสงค์ ใช้ล้อ PU คุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น  

  
  
 รถเข็นเอนกประสงค์ รุ่น รถเข็นสเตนเลสพื้นถาด 3 ชั้น 
 Three-Tier Stainless Steel Tray Trolley

    - รถเข็นเอนกประสงค์ มีให้เลือก 2 แบบ รุ่นรถเข็นสแตนเลสมือจับข้างเดียว 
    และ รุ่นรถเข็นสแตนเลสมือจับ 2 ข้าง (Single Handle, Double Handles)
    - รถเข็นอเนกประสงค์ เป็นสแตนเลสขัดเงา สวยงาม
    - รถเข็นอเนกประสงค์ เข็นได้คล่องตัวในที่แคบ
    - รถเข็นอเนกประสงค์ ขอบถาดพับสูง 40 มม.
    - รถเข็นอเนกประสงค์ รองรับน้ำหนักได้มาก
    - รถเข็นอเนกประสงค์ ทำความสะอาดง่าย
    - รถเข็นอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น
    - รถเข็นอเนกประสงค์ ใช้ล้อเกลียว 4 ล้อ ช่วยให้การเคลื่อนย้ายคล่องตัวสูวง
    - รถเข็นอเนกประสงค์ ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น 
 
  
 
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo) ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 089-1468234
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 085-1143953
 รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-3362597
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687680
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687677
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-0687588
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 082-9662214
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก : info@hereweare.co.th
 
 
กรุณาโทรเข้าเบอร์โทรศัพท์ 
ที่อยู่ในหน้านี้เท่านั้น
 อย่าโทรเข้า 
อู่กุ่ยเฮงนะครับ 
 
รถเข็นแม่บ้าน MAID SERVICE TROLLEY
      โครงสร้างรถเข็นแม่บ้านสร้างจากสแตนเลสทั้งคัน
      ติดตั้งถุงผ้าใบใหญ่ ไว้ด้านหน้า และกล่องสแตนเลส 2 กล่องด้านหลัง
      ช่องกลางของรถเข็นแม่บ้านแบ่งเป็น 2 ชั้น ถาดบนมีช่องสำหรับวางเครื่องใช้
      ล้อของรถเข็นแม่บ้าน เป็นล้อตายสองล้อ ล้อเป็นสองล้อ ทำให้รถเข็นแม่บ้านควบคุมและเลี้ยวรถเข็นได้สะดวก
 
 
 
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร 089-1468234
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร 085-1143953
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร 083-0687680
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร 083-0687677
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร 082-9662214
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร 086-0687588
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร : info@hereweare.co.th
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร : 02-3701463
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร : 02-3701464
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร  : 02-3701465
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร : 02-3701466
 
 
รถเข็นผ้าแห้ง (พร้อมถุง) LAUNDRY TROLLEY WITH BAG
      รถเข็นผ้าใส่ถุงผ้า สำหรับลำเลียงผ้าแห้ง
      โครงสร้างรถเข็นผ้าแห้งเป็นสแตนเลส มีมือจับสองด้าน
      ถุงผ้าของรถเข็นผ้าแห้งถอดซักได้
      ล้อของรถเข็นผ้าแห้งเป็น สองล้อเป็น และสองล้อตายควบคุมและเลี้ยวรถเข็นผ้าแห้งได้สะดวก 
 
 
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร 089-1468234
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร 085-1143953
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร 083-0687680
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร 083-0687677
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร 082-9662214
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร 086-0687588
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร : info@hereweare.co.th
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร : 02-3701463
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร : 02-3701464
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร  : 02-3701465
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร : 02-3701466
 
รถเข็นผ้าเปียก LAUNDRY TROLLEY
      โครงสร้างรถเข็นผ้าเปียกเป็นสแตนเลสทั้งคัน
      พื้นของรถเข็นผ้าเปียกเป็นพื่นทึบ ผนังสี่ด้านของรถเข็นผ้าเปียกเป็นตะแกรงรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าปากบาน
      ไม่มีมือจับ
      ล้อของรถเข็นผ้าเปียกเป็น สองล้อเป็น สองล้อตาย ควบคุมรถเข็นผ้าเปียกได้สะดวก
      รถเข็นผ้าเปียกของเราแข็งแรงและใช้งานได้นาน 
 
 
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร 089-1468234
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร 085-1143953
 รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร 083-0687680
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร 083-0687677
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร 082-9662214
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร 086-0687588
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร : info@hereweare.co.th
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร : 02-3701463
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร : 02-3701464
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร  : 02-3701465
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร : 02-3701466
 
รถเข็นสัมภาระ HOTEL LUGGAGE TROLLEY
(รถเข็นกระเป๋า)
      รถเข็นกระเป๋าสัมภาระ พร้อมราวสำหรับแขวนเสื้อสูท
      โครงสร้างของรถเข็นกระเป๋าสัมภาระเป็นสแตนเลส พื่นทึบแผ่นเรียบ
      ล้อของรถเข็นกระเป๋าสัมภาระเป็นสองล้อเป็น และ สองล้อตาย ควบคุมและเลี้ยวรถเข็นกระเป๋าสัมภาระได้        สะดวก
 
 
 รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร 089-1468234
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร 085-1143953
 รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร 083-0687680
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร 083-0687677
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร 082-9662214
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร 086-0687588
 รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร : info@hereweare.co.th
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร : 02-3701463
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร : 02-3701464
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร  : 02-3701465
รถเข็นแม่บ้าน,ผ้าเปียก,ผ้าแห้ง,สัมภาระ,กระเป๋า โทร : 02-3701466
 
 สนใจสินค้ารถเข็นใช้ในงานโรงแรม ติดต่อ 089-1468234,085-1143953
 

กรุณาโทรเข้าเบอร์โทรศัพท์
ด้านบนเท่านั้น
 อย่าโทรเข้า
อู่กุ่ยเฮงนะครับ

 
 703/4 ถนน ลาดพร้าว 101 แยก 21 ซอยเทียนถวิล แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310. Tel : 02-3701463-5. Fax : 023701466
703/4 Ladpraw 101 Yak 21 (Soi Tean Tawin) khlong jao Khun Sing Subdistrict Wang Thonglang District Bangkok 10310. Tel : 02-3701463-5. Fax : 023701466


 
 
 

ตู้เก็บกล่องอะไหล่
แผงแขวนกล่องอะไหล่
ล้อพียู,ล้อยาง
ล้อพีพี,ล้อทีพีอาร์
Current Pageid = 8