Website Banner
 
 
โทรเบอร์นี้เท่านั้นครับ....
02-3701463
02-3701464
02-3701465
02-3701466 (แฟกซ์)
 
กรุณาโทรเข้าเบอร์โทรศัพท์ 
ที่อยู่ในหน้านี้เท่านั้น
อย่าโทรเข้า 
อู่กุ่ยเฮงนะครับ
 
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.089-1468234.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.085-1143953.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.083-0687588.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.082-9662214.

รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.086-3362597..
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.083-0687677.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.085-1143953.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.083-0687680.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.02-3701463.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.02-3701464.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.02-3701465.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า เบอร์ แฟกซ์.02-3701466.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า info@hereweare.co.th
 

 
รถเข็นแม่บ้าน MAID SERVICE TROLLEY
      โครงสร้างรถเข็นแม่บ้านสร้างจากสแตนเลสทั้งคัน 
      ติดตั้งถุงผ้าใบใหญ่ ไว้ด้านหน้า และกล่องสแตนเลส 2 กล่องด้านหลัง
      ช่องกลางของรถเข็นแม่บ้านแบ่งเป็น 2 ชั้น ถาดบนมีช่องสำหรับวางเครื่องใช้
      ล้อของรถเข็นแม่บ้าน เป็นล้อตายสองล้อ ล้อเป็นสองล้อ ทำให้รถเข็นแม่บ้านควบคุมและเลี้ยวรถเข็นได้สะดวก
 
 

   
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.089-1468234.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.085-1143953.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.083-0687588.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.082-9662214.

รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.086-3362597..
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.083-0687677.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.085-1143953.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.083-0687680.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.02-3701463.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.02-3701464.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.02-3701465.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า เบอร์ แฟกซ์.02-3701466.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า info@hereweare.co.th

 
 
 
รถเข็นผ้าแห้ง (พร้อมถุง)
LAUNDRY TROLLEY WITH BAG
      รถเข็นผ้าใส่ถุงผ้า สำหรับลำเลียงผ้าแห้ง
      โครงสร้างรถเข็นผ้าแห้งเป็นสแตนเลส มีมือจับสองด้าน
      ถุงผ้าของรถเข็นผ้าแห้งถอดซักได้
      ล้อของรถเข็นผ้าแห้งเป็น สองล้อเป็น และสองล้อตายควบคุมและเลี้ยวรถเข็นผ้าแห้งได้สะดวก 
 
 
รถเข็นผ้าเปียก LAUNDRY TROLLEY
      โครงสร้างรถเข็นผ้าเปียกเป็นสแตนเลสทั้งคัน
      พื้นของรถเข็นผ้าเปียกเป็นพื่นทึบ ผนังสี่ด้านของรถเข็นผ้าเปียกเป็นตะแกรงรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าปากบาน
      ไม่มีมือจับ
      ล้อของรถเข็นผ้าเปียกเป็น สองล้อเป็น สองล้อตาย ควบคุมรถเข็นผ้าเปียกได้สะดวก
      รถเข็นผ้าเปียกของเราแข็งแรงและใช้งานได้นาน 
 

รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.089-1468234.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.085-1143953.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.083-0687588.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.082-9662214.

รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.086-3362597..
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.083-0687677.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.085-1143953.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.083-0687680.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.02-3701463.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.02-3701464.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.02-3701465.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า เบอร์ แฟกซ์.02-3701466.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า info@hereweare.co.th
 
 
  
รถเข็นสัมภาระ HOTEL LUGGAGE TROLLEY
(รถเข็นกระเป๋า)
      รถเข็นกระเป๋าสัมภาระ พร้อมราวสำหรับแขวนเสื้อสูท
      โครงสร้างของรถเข็นกระเป๋าสัมภาระเป็นสแตนเลส พื่นทึบแผ่นเรียบ
      ล้อของรถเข็นกระเป๋าสัมภาระเป็นสองล้อเป็น และ สองล้อตาย
      ควบคุมและเลี้ยวรถเข็นกระเป๋าสัมภาระได้สะดวก
 
 
 
 สนใจสินค้ารถเข็นใช้ในงานโรงแรม ติดต่อ 089-1468234,085-1143953
 
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.089-1468234.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.085-1143953.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.083-0687588.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.082-9662214.

รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.086-3362597..
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.083-0687677.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.085-1143953.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.083-0687680.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.02-3701463.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.02-3701464.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า กรุณาโทร.02-3701465.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า เบอร์ แฟกซ์.02-3701466.
รถเข็นสำหรับงานโรงแรม,รถเข็นแม่บ้าน,รถผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋า info@hereweare.co.th

กรุณาโทรเข้าเบอร์โทรศัพท์ 
ที่อยู่ในหน้านี้เท่านั้น
 อย่าโทรเข้า 
อู่กุ่ยเฮงนะครับ
 
 
 
703/4 ถนน ลาดพร้าว 101 แยก 21 ซอยเทียนถวิล แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310. Tel : 02-3701463-5. Fax : 023701466
703/4 Ladpraw 101 Yak 21 (Soi Tean Tawin) khlong jao Khun Sing Subdistrict Wang Thonglang District Bangkok 10310. Tel : 02-3701463-5. Fax : 023701466

 
 
ตู้เก็บกล่องอะไหล่
แผงแขวนกล่องอะไหล่
ล้อพียู,ล้อยาง
ล้อพีพี,ล้อทีพีอาร์
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาคลิ๊ก
 
Current Pageid = 9