Website Banner
 
โทรเบอร์นี้เท่านั้นครับ....
02-3701463
02-3701464
02-3701465
(แฟกซ์)
02-3701466 
 
กรุณาโทรเข้าเบอร์โทรศัพท์ 
        ที่อยู่ในหน้านี้เท่านั้น
 อย่าโทรเข้า 
อู่กุ่ยเฮงนะครับ
 
โปสเตอร์สแตนด์ กรุณาโทร.089-1468234.
โปสเตอร์สแตนด์ กรุณาโทร.085-1143953.
โปสเตอร์สแตนด์ กรุณาโทร.086-3362597.
โปสเตอร์สแตนด์ กรุณาโทร.082-1143953.
โปสเตอร์สแตนด์ กรุณาโทร.083-0687677.
โปสเตอร์สแตนด์ กรุณาโทร.083-0687688.

โปสเตอร์สแตนด์ กรุณาโทร.083-0687680.
โปสเตอร์สแตนด์ กรุณาโทร.02-3701463.
โปสเตอร์สแตนด์ กรุณาโทร.02-3701464.
โปสเตอร์สแตนด์ กรุณาโทร.02-3701465.
โปสเตอร์สแตนด์ กรุณาแฟกซ์.02-3701466.
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ : info@hereweare.co.th
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ : 02-3701463
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ : 02-3701464
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ : 02-3701465
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand แฟกซ์ : 02-3701466
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 083-0687677
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ
085-1143953
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 086-3362597
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 083-0687680
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 089-1468234
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 082-9662214
 โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 085-1143953
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 083-0687588

 Poster Stand/โปสเตอร์ สแตนด์
 

กรอบเฟรมของโปสเตอร์สแตนด์
โค้งมนชุบเงาโปสเตอร์สแตนด์เปิดง่ายด้วยปลายนิ้วเปลี่ยนภาพจากด้านบนของโปสเตอร์สแตนด์
ผลิตจากอลูมิเนียมชุบเหล็กแข็งแรงทนทานเสาและ
ฐานชุบโคเมี่ยม น้ำหนักประมาณ 10 กก.สามารถปรับระดับการมองได้โดยดันให้โปสเตอร์สแตด์ พร้อมอุปกรณ์เสริม เช่น กล่องใส่โบชัวร์


 
onomic Proter Stand,โปรเตอร์สแตนด์ สำเร็จรูป,โปสเตอร์สแตนด์ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม,โปสเตอร์สแตนด์แบบประหยัด,โปสเตอร์ สแตนด์สองชั้น, โปรเตอร์ สแตนด์ เหล็กพ่นสี, โปสเตอร์ สแตนด์,โปสเตอร์ สแตนด์ราคาประหยัด,โปสเตอร์ สแตนสแตนเลส,โปสเตอร์ สแตนเอนกประสงค์,โปสเตอร์ สแตนสแตนเลสสำเร็จรูป,โปสเตอร์ สแตนด์สแตนเลส,โปสเตอร์ สแตนสแตนเลส,โปสเตอร์ สแตนด์ผลิตตามสั่ง,โปสเตอร์ สแตปสเตอร์ สแตนสแตนเลสราคาประหยัด,Economic Proter Stand,โปรเตอร์สแตนด์ สำเร็จรูป,โปสเตอร์สแตนด์ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม,โปสเตอร์สแตนด์แบบประหยัด,โปสเตอร์ สแตนด์สองชั้น,
 
 
                  โปสเตอร์สแตนด์รุุ่น PS1      โปสเตอร์สแตนด์รุุ่น PS2       โปสเตอร์สแตนด์รุุ่นPS3
             โปสเตอร์สแตนด์ขนาด50x70 สูง 165  ฐานเส้นผ่าศูนย์ 35 ซม. 
พร้อมพลาสติกลูกฟูกและพลาสติกใส 2 ด้าน
 
                           โปสเตอร์สแตนด์รุุ่น PS4                     โปสเตอร์สแตนด์รุุ่น PS5  
 
                     
                     
                     
 
โปสเตอร์สแตนด์ image กว้าง 50 ซม.
โปสเตอร์สแตนด์  image ยาว 70ซม. 
โปสเตอร์สแตนด์ สูง 165 ซม.
โปสเตอร์สแตนด์ มี 2 ด้าน
โปสเตอร์สแตนด์ มีพลาสติกลูกฟุก
โปสเตอร์สแตนด์ มีพลาสติกใส 2 ด้าน


 
โปสเตอร์สแตนด์ image กว้าง 50 ซม.
โปสเตอร์สแตนด์  image ยาว 70ซม. 
โปสเตอร์สแตนด์ สูง 165 ซม.
โปสเตอร์สแตนด์ มี 2 ด้าน
โปสเตอร์สแตนด์ มีพลาสติกลูกฟุก
โปสเตอร์สแตนด์ มีพลาสติกใส 2 ด้าน


 

 
                                             โปสเตอร์สแตนด์รุุ่น PS6                      โปสเตอร์สแตนด์รุุ่น PS7   
   
 
       
       
       
 
     
     
     
       
 
โปสเตอร์สแตนด์ image กว้าง 50 ซม.
โปสเตอร์สแตนด์  image ยาว 70ซม. 
โปสเตอร์สแตนด์ สูง 165 ซม.
โปสเตอร์สแตนด์ มี 2 ด้าน
โปสเตอร์สแตนด์ มีพลาสติกลูกฟุก
โปสเตอร์สแตนด์ มีพลาสติกใส 2 ด้าน


 
โปสเตอร์สแตนด์ image กว้าง 50 ซม.
โปสเตอร์สแตนด์  image ยาว 70ซม. 
โปสเตอร์สแตนด์ สูง 165 ซม.
โปสเตอร์สแตนด์ มี 2 ด้าน
โปสเตอร์สแตนด์ มีพลาสติกลูกฟุก
โปสเตอร์สแตนด์ มีพลาสติกใส 2 ด้าน


 

 
 
 
  โปสเตอร์สแตนด์รุุ่น PS8  Economic Poster Stand 
โปสเตอร์สแตนด์ขนาด50x70 สูง 165  ฐานเส้นผ่าศูนย์ 35 ซม. 
พร้อมพลาสติกลูกฟูกและพลาสติกใส 2 ด้าน ใส่รูปจากด้านบน
   
 
 
 
                                    โปสเตอร์สแตนด์รุุ่น PS9                            โปสเตอร์สแตนด์รุุ่น PS10  
  
                   
                   
                   
                   
 
โปสเตอร์สแตนด์ image กว้าง 50 ซม.
โปสเตอร์สแตนด์  image ยาว 70ซม. 
โปสเตอร์สแตนด์ มี 1 ด้าน
โปสเตอร์สแตนด์ มีพลาสติกลูกฟุก
โปสเตอร์สแตนด์ มีพลาสติกใส 1 ด้าน 
โปสเตอร์สแตนด์ มีกล่องใส่ Brochure


 
โปสเตอร์สแตนด์ image กว้าง 50 ซม.
โปสเตอร์สแตนด์  image ยาว 70ซม. 
โปสเตอร์สแตนด์ สูง 165 ซม.
โปสเตอร์สแตนด์ มี 2 ด้าน
โปสเตอร์สแตนด์ มีพลาสติกลูกฟุก
โปสเตอร์สแตนด์ มีพลาสติกใส 2 ด้าน 
โปสเตอร์สแตนด์ มีที่วางนิตยสาร


 

โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ : info@hereweare.co.th
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ : 02-3701463
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ : 02-3701464
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ : 02-3701465
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand แฟกซ์ : 02-3701466
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 083-0687677
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 085-1143953
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 086-3362597
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 083-0687680
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 089-1468234
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 082-9662214
 โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 085-1143953
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 083-0687588

 
กรุณาโทรเข้าเบอร์โทรศัพท์ 
         ที่อยู่ในหน้านี้เท่านั้น
 อย่าโทรเข้า 
อู่กุ่ยเฮงนะครับ 
 
 
 
 

ตู้เก็บกล่องอะไหล่
แผงแขวนกล่องอะไหล่
ล้อพียู,ล้อยาง
ล้อพีพี,ล้อทีพีอาร์
Current Pageid = 12